måndag 16 juli 2012

MP stödjer ickevetenskaplig utbildning

Miljöpartiet i Västerbotten kräver i en debattartikel i Västerbottenkuriren att regeringen tar ansvar för Waldorflärarutbildningen.

De säger att regeringen ställer krav på att det är Waldorfpedagoger som arbetar på dessa skolor genom att det i förordning SFS 2011:326 står att man skall ha Waldorflärarutbildning för att få undervisa i årskurs 8 och 9. (vilket det gör) och tycker därför att det är upp till regeringen att ordna så att det finns utbildning för dessa lärare för att inte riskera undervisningen i de 41 Waldorfskolorna i Sverige.

Märklig inställning

Det är en märklig inställning som miljöpartiet i Västerbotten intar. Jag trodde att de stod för vetenskapliga studier (det är de ju duktiga på inom miljön) och att man skall värna om vetenskapen.
Att då inte acceptera ett beslut som den högst vetenskapliga utbildningsinstitutionen Stockholms universitet har tagit stämmer då inte.

Det som Miljöpartiet i stället borde göra är att lägga in en motion för att ändra lagen SFS 2011:326 så att det inte krävs en utbildning som inte är vetenskaplig för att man skall undervisa svenska ungdomar. Det skulle vara helt enligt de rättigheter som alla barn har: Lärare som har utbildning som står på vetenskapliga grunder.

Vill ni i MP stå upp för demokratin och för barnen?

(Tänk även på vilken inställning som antroposofernas skrifter har angående människans "raser". Är det något som vi vill skall vara bas för undervisning i Sverige på 2000-talet?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar