lördag 15 december 2012

Sektskolor och hemundervisning

Europarådets rapportör Rudy Salles kritiserar det svenska friskolesystemet för att vara öppet för att sekter skall kunna starta och driva friskolor. Enligt mig har hon fel! Man skall inte kritisera friskolesystemet, utan hela systemet. Detta anser jag efter att nyligen ha läst om den kommunala skolan i Nässjö, Malmbäcksskolan, som fick skarp kritik för sitt införande av kristendomen i biologiundervisningen. De följde säkert läroplanen, till viss del, men drog in religionen på ett sektistiskt sätt (verkar det som) i undervisningen.

Friskolor
Visst kan sekter starta skolor i Sverige. Scientologerna har ju startat dagis, Livets ord har en skola liksom Södermalmskyrkan. Alla tre kända för att vara sektaktiga samfund. Sedan finns det även muslimska friskolor och Waldorfpedagogik...

Det är allvarligt om det inte sker neutral och vetenskapligt upplagd undervisning i dessa skolor. Det som är mest skrämmande är ju den punkten som Livets ords skola försökte sopa under mattan som en bagatell "de fick betyg i kristendomen, men det fick man ju tills nyligen"... (Nyligen är inte nu eller nyss), och det skall man känna till om man driver en skola. Jag kommer ihåg hur de kämpade för att ändra det på den muslimska skolan jag jobbade på för att de visste att om de inte rättade sig direkt efter nya lagen så skulle de få kritik...
Alla dessa skolor är ett vapen i kampen för att indoktrinera barnen och inte ge dem en chans att lära sig om andra religioner, eller grenar av sin egen, och särskilt inte om evolutionen, som enligt dem kan vara skadligt för barnen. Men vem är värst, de uppräknade ovanför eller Opus Dei som skulle starta något skolliknande...

Men dessa skolor blir i alla fall kontrollerade och det ganska grundligt när det väl sker. Skulle sedan skolan bli anmäld till skolverket (vilket har hänt med den muslimska friskolan jag var på) så står de vid dörren på morgonen och vill titta på alla papper så att det verkligen är bra. De intervjuar även elever. Då kommer det fram om skolan har undervisat fel eller inte (inget kom fram vid den muslimska friskolan), vilket märktes på den kommunala Nässjöskolan på en rutinkontroll.

Hemundervisning

Hemundervisning däremot är ett gissel för att behålla barn i sekter, vilket statssekreteraren på utbildningsdepartementet påpekar kan vara en ett sätt för sekter att undervisa.

Hare Krishna

Han har så rätt så. När jag gick på lärarhögskolan så var jag med om att göra ett arbete som hette Hur fungerar en skola i ett slutet religiöst samfund. Där besökte vi Hare Krishnas "skola" utanför Järna i Södertälje (tidigt 90-tal).
De utnyttjade möjligheten att ha hemundervisning, och använde lagen genom att hänvisa till religion och sa:
"Kan inte den svenska staten garantera att våra flickor inte blir kära i svenska pojkar så får inte våra barn gå till en svensk skola".
De hade även rivit ut alla sidor ur NO-böckerna som handlade om sex och samlevnad och evolutionen för "Det är ändå inte sant", och barnen fick lära sig en ny Bagvadgithavers om dagen, och dess betydelse...
På den anonyma frågan (enkät) Vem är du kär i? svarade nästan alla Krishna, men en svarade "Krishna, fast egentligen i killen som sitter längst bak i salen"

Hemundervisning i Sverige... om de fortfarande håller på med "hemundervisning" där vet jag inte, men jag vet att de barnen flyttade ofta mellan länder för att inte få rötter i något land för att undvika att de skall söka sig till något annat.

Hemundervisning förbjuden, nästan

Två Kd riksdagsmän blev upprörda över att man inskränkte rätten till hemundervisning i Sverige, och skriver att folk emigrerar från landet för att kunna fortsätta med hemundervisning. De hänvisar till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 2 ”vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” (min fetmarkering)
Wow, jag är religiös och tror inte på evolutionen, därför tar jag mig rätten till att undervisa mina barn hemma så att de inte får lära sig något om den...
De hänvisar sedan till en ultraortodox judisk familj i Göteborg som faktiskt har fått rätt av kammarrätten i staden att ha hemundervisning. Ett beslut som jag definitivt inte stödjer. Undervisning om ens religion hör inte hemma i skolan. Det skall göras på fritiden (Dock är ämnet religionskunskap viktigt i skolan för att man skall känna till de stora religionerna och på det sättet minska segregationen och främlingsfientligheten- allt för att få folk att förstå vart främlingsfientligheten leder oss, dvs Sverige demokraterna mm)

Självklart finns det några som kan undervisa sina barn på ett bra och neutralt sätt, och jag kan se ett behov om man bor långt ut på landet i tex norra Sverige och har flera mil till skolan. Men risken när man vill göra det av enbart religiösa skäl är att det inte blir fullgod undervisning. Det kommer då istället att bryta en konvention som är viktigare än Europakonventionen, som är viktigare än några extremreligiösa föräldrar, och det är barnkonventionen som skall skydda barnens rättigheter (både mot kroppslig stympning av könen). Är det inte barnens rättigheter att få lära sig om andra religioner, kulturer och framför allt vetenskapen? Skall vi inte värna om barnen?

Vi måste kämpa för barnens bästa och inte föräldrarnas bästa. Barn som uppfostras och lär sig extrema yttringar riskerar att bli farliga för samhället, spelar ingen roll om det är judiska, muslimska eller kristna barn.

söndag 9 december 2012

Evolution/skapelseberättelse - Frångår läroplanen!

När jag läste artikeln Psalmsång och skapelseberättelse får kritik av Skolinspektionen i tidningen Dagen blev jag rädd. En artikel som även SVT tar upp.

Där står det att det sker psalmsång i skolan och att evolutionen likställs med skapelseberättelsen ur Bibeln. Rektorn hänvisar till att de flesta i skolan går i söndagsskolan och därför kommer det många frågor om vad som sagts där.
Den skola jag skriver om är Malmbäcksskolan i Nässjö, en kommunal skola i en frireligiös bygd (enligt rektorn). Skolinpektionens rapport om skolan finns här, och där står en hel del om småsaker som skall rättas till (så är det på alla skolor, inget konstigt med det), men även om de saker som artiklarna skriver om.

Jag förstår mycket väl Skolinspektionens kritik när en skola inte följer skolverkets riktlinjer i denna fråga. Risken är stor att eleverna inte alls får lära sig ordentlig vad evolutionen, big bang, dinosaurierna mm är enligt vetenskapen. Risken är stor att man försöker följa kreationisternas och intelligent designs olika devis. Läs bara denna länken om hur en kreationistisk lärobok i USA ser ut. Skrämmande. Får inte eleverna lära sig korrekt om vetenskapen är det inte konstigt att så många personer numera tror på jorden undergång 21 dec 2012 och andra konstigheter (och hela tiden tvivlar på att vetenskapen gör va de kan för att förbättra det för oss).

Själv har jag jobbat på en muslimsk religiös friskola och där hade jag inga problem med att ta upp evolutionen, big bang, sex och samlevnad och allt vad vetenskapen säger. Därför ser jag inte hur rektorn (som jag annars skulle ha försvart med tanke på hur kort tid han hade jobbat där) kan försvara sina lärare och säga som han gör i artikeln. Vi pratar ju inte om en religiös friskola utan om en kommunal som skall vara neutral vad det gäller religion! Undrar om de har några elever med annan tro än kristendom, och hur de i så fall blir bemötta om allt skall handla om söndagsskolan...

(Sedan får barnen gå på fredags, lördags eller söndagsskolan och lära sig om olika gudar och hur man skall uppföra sig. Det är deras fritid. Låt oss bara hoppas att de lär sig att respektera varandra och att kvinnorna är lika mycket värda som mannen. Jesus gjorde det ju bättre för kvinnorna som visade att de inte var "orena" för att de hade mens (Matteus 9:18-) och gjorde dem till jämlika männen. Hoppas att de inte får lära sig som den kristna högern i USA lär ut att de skall vara underdådiga mannen...)

Pepparkaksgubbar är "afrikaner"?

(This news, about the gingerbred ban in english, so that any english speaking person will understand)

Uppdatering: Som sagt, jag tror sonen att det är efterhandskonstruktioner (även om ordet inte kommer från ett barn... han säger de ljuger). Stå på er!

Att vara ickerasist är inte lätt. Det händer så ofta att de faller på eget grepp och lägger värderingar i barnens huvud, utan att förstå hur fel det blir...
Pepparkaksgubbarna är nu kränkta och hela svenska julen är rasistisk som bakar dessa kakor!

"Pepparkakgubbarna och gummorna är negrer" (fast man inte får använda det ordet eftersom det har blivit ett skällsord för att man i USA säger "nigger"... vilket får mig att tänka på Centrum mot rasism som gav sig på det glassnamnet.) Eller för att vara mer korrekt, afrikaner. Nej. Det är helt fel. Det är bruna kakor man äter i Sverige underjulen, och de är väldigt goda med grönmögelost på också!

Nu har ett barn stoppats på Kanalskolan i Laxå för att han ville vara pepparkaksgubbe. Enligt Nerikes allehanda tog de bort det för att ingen skall känna sig stött, och inga pepparkakor skulle det heller vara av samma anledning. (Den anledningen förfinade de sedan för att de insåg hur fel det blev så de sa det berodde på allergiker.)

Efter den massiva kritik som spridit sig på de sociala medierna har Barn och utbildningschefen i kommunen sagt att "det är ett missförstånd" och att det var ett gemensamt beslut i klassen eftersom eleverna hade beslutat vilka sånger som skulle sjungas och de valde inte den. Då hade läraren sagt att det inte behövdes några pepparkaksgubbar heller... 
En väldig efterkonstruktion här!
Valet av sånger har säkert skett i så kallad "elevdemokrati". Jag är lärar och vet hur det kan gå till... Vem tog fram sångerna man skulle rösta på? tar man inte fram pepparkakssången så röstar de inte på den i klass 4, och om man väljer att ta fram den sist så kan man säga "vi har redan så många sånger, så det blir för många..eller hur?" och den väljs inte.
Uppdatering: De kommer fortfarande inte att bjuda på pepparkakor "pga att det finns så många olika allergier". Stackars barn med allergier i den skolan som nu kommer att bli mobbade... I alla andra "vanliga" skolor brukar man kunna bjuda på pepparkakor OCH ett alternativ för de som är allergiska (vilken allergi detta handlar om vet jag inte, nöt kanske...) Undrar hur skolan tacklar det problemet i skolbespisningen. Har de förbjudit allt som inte är hallal och kosher+ allt som innehåller allergiframkallande ämnen så att de inte skall stöta sig med någon och riskera att göra fel? UTBILDA ER PÅ SKOLAN!

Laxå kommun

Laxå kommun är en liten kommun i Närkes skogar med 5 471 invånare. De har nog inte många invandrare i den kommunen och brottas då med problematiken att förstå invandrarna och när de känner sig kränkta. De tror att allt som kan tolkas rasistiskt gör det, utan att förstå att invandrare har mycket stor förståelse för oss svenskar och om de informeras om hur den svenska kulturen är så är det inga problem.


Nigger

Se bara på den muslimska friskola som jag jobbade på med övervägande elever från Somalia. det var en chock att höra dem ropa när de sprang ut på rast "skall vi spela Nigger?", men jag blev glad för jag förstod att de inte tog illa vid sig över sådant som inte är menat att såra. Det var ju en lek bland många andra. Tror ni den afrikanske rektorn förbjöd dem att kalla spelet för det, eller de etniskt svenska/finska lärarna? Nej, man skall inte mata trollen.

De verkliga rasisterna

Det är inte läraren som är rasistisk, eller rektorn som gick med på det. De är bara inte så vana med denna problematik och behöver lära sig genom att åka på studiebesök till invandrartätare skolor och se hur lärare och annan personal gör där.

De verkliga rasisterna är de som ser detta som ett sätt att hoppa på invandrarna ännu mer (fast de inte har gjort något fel i denna fråga). De tar varje möjlighet de kan för att trycka ner andra folkslag och lyfta upp sig själva.

Ofta är dessa svenskar lågutbildade och anser att invandrarna som kommer hit tar deras jobb, men själva vill de inte jobba som taxichaufförer eller städare på skolor, arbeta på ålderdomshem mm. De vill ha hög lön, men orkar inte utbilda sig. De kan inte inse att utan invandrarna (som ofta är högutbildade, men har "skitjobben") skulle Sverige stanna och de själva skulle få tvätta toaletterna mm. Har de inget sommarjobb? Åk då till Jimmie Åkessons hemkommun. Där finns det gott om sommarjobb i form av jordgubbsplockning. Jag har själv jobbat på de jordgubbsstyckena i 10 år och om man bortser från ägaren av marken så kan man nog räkna antalet svenskar jag hade på stycket under alla år på mina fingrar och tår... Var var alla de arbetslösa svenskarna som klagade på att invandrarna tog deras jobb? Jo de var hemma och klagade och orkade inte ta tillbaks jobben för "det är för jobbigt". 

Nu för tiden söker de sig istället till extremhögerns rasistiska nätsidor såsom Fria tider som skriver två artiklar om pepparkakorna och nationell.nu (skall inte heller glömma avpixlat). Läs bara kommentarsfälten så förstår ni (de uppmanar att man ringer/mailar till rekton på skolan genom att lägga namn och uppgifter om henne, och "redaktionen låter det stå kvar...)

Är det dessa som svenska folket vill rösta fram i nästa val via Sverigedemokraterna?

Invandrarrasism

Självklart finns det många och ofta mycket hemskare rasism bland invandrargrupperna med. De isolerar sig och ser ner på svenskar och andra folkslag som kommer från deras egna hemländer. Det märktes tydligt när Jugoslavien bröt ihop och de forna vännerna i Sverige helt plötsligt blev fiender för de kom från olika folkgrupper, och man ser det mellan folk från mellanöstern. 
ALL TYP AV RASISM MÅSTE BEKÄMPAS

fredag 7 december 2012

Fanatism och julkalendern

Hur fanatisk kan man vara undrar jag. JulkalendernMysteriet på Greveholm – grevens återkomst, handlar om ett så kallat spökhus, och barnen har kontakt med spökena. De har även lekt "anden i flaskan". Detta har upprört minst 7 personer som har anmält Julkalendern till Granskningsnämnden.

Jag vet inte om den katolske prästen Zbigniew Golebiewski vid Sankta Annas katolska församling i Nyköping, men en sak är säker - Han anser att SVT är den ondes hantlangare. Det verkar ha inte vara ensam om, vilket anmälningarna visar.

Jag kan bara hålla med regissören Dan Zethraeus om att vi har religionsfrihet i Sverige, och tack och lov lämnade vi påvedömets förtryckarregim (Katolska kyrkan) under 1500-talet. Sedan har friheten gradvis kommit sedan mitten av 1800-talet så att vi nu får tycka och tro vad vi själva vill.

Vad jag är skeptisk till i detta sammanhanget är prästens och de sju anmälarnas bristande tro på att barn kan skilja mellan saga och verklighet. Spöket Laban, som är ett barnprogram tar ju även det upp spöken... Skall den serien med anmälas? (trodde inte det). När jag ändå tar upp det så kan jag påpeka att (den något fanatiska) bloggaren apg29 är lite kritisk till den "spiritistiska indoktrineringen", men han har inga problem att låta sin dotter titta på det, tillsammans med honom. All heder åt det!
Kan det vara så att dessa religiösa fanatiker som har anmält julkalendern faktiskt är rädda för att deras egna barn, när de får reda på att spöken bara är en saga och att man inte skall tro på allt som sägs, skall börja tvivla på att den religion som föräldrarna försöker trycka på dem kanske är fel?
De är rädda att barnen skall våga tänka längre än 10 000 år bakåt i tiden, att de skall bli tvivlare!
Skolan och internet lär ut att man alltid skall vara kritisk till allt man läser och undersöka källan. Finns det inte bra källor skall man vara försiktig på att tro på det... och en förälder är inte alltid en bra källa...

Det som är bra i det hela är att det visar sig att de flesta (enligt kommentarsfälten) tycker det är sjuka anmälningar och reagerar mot vansinnet.

Se det för vad det är : EN SAGA!

lördag 1 december 2012

"Nationalsocialistisk" demonstration

Sveriges så kallade nationalsocialister (NS) hade tillåtelse att demonstrera idag, på Calle dussins dödsdag, i Stockholm. Karl XII, kungen som gjorde att Sverige förlorade stormaktsstatusen och blev ett lagomland. Det är det som NS vill hylla, eller? Det verkar inte som om de har läst på historien, vilket inte är konstigt eftersom personer med lite bakgrundsfakta (kompetens att läsa) inte skulle gå med i en sådan extrem rörelse.

Enligt GP och SvD så omhändertogs en del personer som ville demonstrera MOT dessa läskiga typer som inte verkar ha mycket mellan öronen. Mycket bra gjort av polisen. Vi skall inte låta det bli till stora konflikter mot sådana personer som inte kan diskutera utan bara vill använda sina anabolpumpade biseps. De som vill demonstrera och agera mot denna typen av extrema organisationer bör istället göra det på fredliga sätt och lyfta upp hur vackert Sverige är som mångkulturell stat. Hjälp till så att vi kan utbilda alla i skolor som fungerar (tillägg efter kommentar, eftersom det blev otydligt: Många skolor fungerar inte bra nu, det vet jag av egen erfarenhet). Då kommer dessa löjeväckande tendenser att försvinna för att ungdomarna inser att det är idioti på låg nivå. Dagens ungdomar är inte dumma (inte de flesta i alla fall... de få som är det syns på NS demonstrationer och tror de är häftiga...)

Uppdatering:
Eftersom någon ansåg jag kunde jobba på Expo tar jag mig friheten att länka till Expos artiklar om händelsen
Denna  om 2012 och denna som är en historisk betraktelse.

fredag 30 november 2012

Albys skriskoplan

Jag vet inte om Botkyrka kommun läste mitt inlägg om vattenpölen utanför förskolan Ugglan, men två veckor efter att jag skrivit det så började det hända saker!
Eftersom man skall ta upp det som görs bra så gör jag det nu: Väldigt bra ni reagerade! Härligt kämpat, men...

Nästa gång som ni ber någon att tänka ut en lösning på ett problem kanske ni skall följa denna proceduren:
1 Undersök personens kompetens. Har den utbildning att tänka till över problem som ställs, eller följer den chefens ord till punkt och pricka? (De två behöver inte motsäga varandra, eftersom kompetensen kan finas, men man får inte ta egna initiativ)
2 När det finns ett problem skall ni undersöka om det har funnits ett liknande problem och se hur det löstes då.

Punkt ett kan jag inte uttala mig om, men på punkt två räcker det att titta två meter åt sidan om detta problemet för att se en finurlig och väl genomtänkt lösning. De gjorde en extrabrunn och ett rör under marken till den befintliga. Allt vatten rinner bort och det är inga problem.

Titta på bilden och fundera hur de tänkte. Jag förstår VAD de har gjort, men inte vad TANKEN var. Försöker de göra en Birka-lösning med en uphöjd gång som man skall gå på för att inte bli våt?

Att först gräva ett dike vid sidan om gången och fylla det med singel kunde varit nog, men tog inte bort pölen. Att sedan lägga en asfaltskant ÖVER det så att den blev högre än mitten av gångstigen gjorde ju bara allt mycket värre.

Nu får vi genomlida en skridskoplan med dålig is där vi riskerar att bryta benen.

Finns det någon bra advokat som är villig att stämma kommunen för bristande underhåll åt diverse Albybor? Var i så fall beredd på en lång kö av behövande kryckbärande personer.

Uppdatering:

Efter att jag skrivit detta och innan jag hann fotografera eländet så bröt de upp asfalten för de insåg vad de hade gjort (ösregn i 24 timmar), precis innan snön kom. Därför så är bilden av den uppbrutna asfalten istället för hur det såg ut efter lagningen. Man kan dock med lite fantasi se att det går en kant från bortre kortsidan och bortåt (Den vitare delen med mörkt på båda sidor). Det var den som stängde inne allt vatten!

Lite bättre blev det efter sista lagningen, tror jag (har inte haft möjlighet att se eftersom snön kom).
Ni som bor här, vad tycker ni?onsdag 10 oktober 2012

Miljonprogramsproblem

När jag flyttade till Fittja Norra Botkyrka tyckte jag att det var så smutsigt på marken. Skräp över allt. Typiskt, tänkte jag och funderade en del på vilka det var som bodde här. Invandrare! Ok... Men efter ett tag så såg jag vissa tendenser som fick mig att ändra uppfattning. Varje fredagseftermiddag var papperskorgarna fulla med skräp, sedan kom helgen. Folk försökte lägga sitt skräp i de överfulla papperskorgarna, men det ramlade på marken eller så kom fåglarna och drog i det så att det spreds med vinden. Ibland kunde papperskorgarna stå överfulla i över en vecka utan att de tömdes. Problemet var inte att folket lät bli att lägga i papperskorgarna utan att det inte sköttes från kommunen.
(Visst fanns det folk som bara släppte skräpet på marken med, men det finns det inne i stan med.)

När jag flyttade till Alby från Fittja så fick jag åter uppleva liknande saker. Den mycket använda gångstigen som går förbi förskolan Ugglan skall vara upplyst med gatubelysning. På hösten för två år sedan var över hälften av lamporna sönder. Det i sig är en säkerhetsrisk var man än bor med stora mörka områden. Efter att ha haft det så i över två veckor ringde jag till Botkyrkabyggen, som sa att det var kommunens sak. Jag mailade till kommunen och påpekade säkerhetsrisken och skrev klart och tydligt att det utgjorde en säkerhetsrisk för alla, men speciellt för kvinnorna som var rädda att gå där på kvällen. Efter två veckor hade inget hänt och jag fortsatte maila. Jag fick heller inget svar. Till slut kontaktade jag en ledande politiker i miljöpartiet när de stod och hade bokbord. Han pratade med några och det löste sig.
Jag tvivlar på att en gångstig av samma kaliber hade fått stå oupplyst så länge i till exempel Tullinge (där det bor fler svenskar).
Gångstigen som saknade belysning och har vattenproblem.

Det sista upprörande exemplet jag har för denna gången är ett som har pågått sedan jag flyttade till Alby för fyra år sedan. Samma stig jag skrev om förrut, se bilden ovanför, har alltid en vattenpöl som täcker minst halva stigen. Den finns där för att de som installerade brunnen inte kunde räkna ut var den lägsta punkten var. Detta har resulterat i att det när det har regnat är vatten över hela stigen och det är svårt att gå där. Ännu värre är det på vintern när vattnet fryser till is och det är skrovlig is över hela stigen. Äldre människor och personer med handikapp har väldigt svårt att ta sig fram då.

Det som är mest upprörande i det hela är att till vänster om staketet ligger den nybyggda Förskolan Ugglans parkering. Föräldrarna måste ha klagat på att det fanns en liten vattenpöl där, för i våras började kommunanställda att gräva upp parkeringen och installerade en ny brun som (nästan) leder bort vattnet. Den brunnen kopplades ihop med den befintliga, vilket syns i den mörka asfalten vid staketet på nästa bild.
Den mörkare asfalten syns under den vita skylten på staketet.

När de nu gjorde detta arbete och hade maskinerna ute, varför kunde de inte lägga ett likadant rör till den lägsta punkten vid stigen så att även vi som bor i Alby kunde få gå torrskodda och utan att vara rädda att bryta foten på vintern?

Måste någon bryta foten där och ringa och stämma kommunen innan de gör något, för jag kan inte tänka mig att de inte känner till problemet. Eller skall de som har problem med isen börja gå igenom Ugglans lekplats så att förskolepersonalen börjar klaga? (och då givetvis skylla på att man vill gå på ett säkert ställe för att inte bryta benen. Det är inte rätt mot personalen, men säkrare för oss...)

Såhär blev det sedan, läs inlägget och se bild.

Invandrarna är problemet!

Jag ser dessa problemen som att det hela beror på invandrarna. När det är så många invandrare som bor på samma område så betyder det att det bor många som inte känner till sina rättigheter i samhället. Många kanske bara är tacksamma att de får bo i Sverige och vill därför inte klaga. Därför kanske det inte blir så många klagomål som det skulle vara.

Invandrarna känner som sagt inte till sina rättigheter helt och då är det lättare för tjänstemännen att prata bort deras klagomål med fina ord som gör att inget händer. Jag har själv varit med om att en kvinna som ville byta skola och sätta sina barn på en friskola blev tillsagd av en tjänsteman (för 6 år sedan) att hon inte kunde det för det skulle kosta pengar för henne, vilket är helt fel.

Att folket i Norra Botkyrka känner sig undanskuffade och inte respekterade av politikerna är kanske inte så konstigt när man ser på det på det sättet. När politikerna mer bryr sig om de "svenska" områdena mer och därför lämnar detta område till sitt öde gör att folket här tappar respekten och då blir det tyvärr uppror och bårkigare (som det råkade bli i Fittja förra veckan).

Politikerna är det riktiga problemet

Problemet är därför "invandrarnas" på det sättet att politikerna inte bryr sig om områden där dessa är överrepresenterade, förutom när det är val. Var finns ungdomarnas nya fritidsgård? Alby fritidsgård är ett skämt, medan personalen gör ett hästjobb och är väldigt duktiga.

Nu finns det krafter som vill satsa på Norra Botkyrka, men det är oftast ideella krafter och det saknas resurser. Hur skall de kunna göra så att ungdomarna ser något vettigt att göra i området när inte politikerna ger sitt stöd? Se bara på hur Rei Botkyrka fick höja sin medlemsavgift när kommunen istället för att satsa mer här efter mordet på Seedy drog in på stödet till klubben och deras eftermiddagsaktiviteter för skolungdomar.

Nu håller en grupp på att försöka starta en skrivarstudie i Alby för att ungdomar och vuxna skall ha en naturlig samlingsplats att träffas och lära sig att skriva och uttrycka sig. Det skall hållas småkurser i olika typer av skrivsätt. En mycket bra ide, men det saknas lokal... Jag hoppas detta kommer igång och de duktiga personerna som driver detta får se hur de är med och förändrar Norra Botkyrka, för vi som bor här vi är stolta över att vara en del av området.
Jag är "helsvensk", men trivs bra här i blandningen, men jag är orolig att bristen på aktiviteter skall göra att barnen och ungdomarna växer upp och gör dåligheter istället för positiva saker.

söndag 7 oktober 2012

Big Bang och kristna högern

Den republikanska politikern, och medicine doktorn, Paul Broun uttryckte sig väldigt vetenskapsfientligt i lördags i en kyrka, samtidigt som han skröt med hur han skjutit ihjäl en björn som inte dog på 15 minuter. Att tro på Big Bang embryologin och evolutionsteorin är hemskt för det är "djävulens påfund", men att plåga ett djur till döds verkar ok för denna kristna politiker som även sitter som kongressman i kommittén för vetenskap, rymdfart och teknik. (Originalartikeln på engelska)

Se hans tal här (Länken är död, för han verkar inte vilja visa det... därför finns detta klippet istället som visar vad han sa!), som enligt en talesperson bara var menat för andra troende...

Med den tron skall han sedan vara med och bestämma över världens mäktigaste land om de skall kriga eller inte i mellanöstern.

Väldigt upprörande att man inte vågar stå för sin egen åsikt öppet!
Väldigt upprörande att en person som tror att universum skapades för 9 000 år sedan sitter i en vetenskaplig kommitté om rymdfart mm.
En läkare som inte tror på embryologi... what? tror han inte på hur embryon utvecklas i kvinnans mage, eller vad är det han inte tror på?

Stenålderstankar, som styr USA!

söndag 30 september 2012

Slösande SÄPO sopar spår!

SÄPO ordnade James Bond-fest och slösade många sköna slantar för några år sedan. Det blev stora rubriker, även utomlands.

Nu fortsätter DN sin granskning av SÄPO och hur de använder skattepengar. De begärde ut balansräkningen för SÄPO:s alla konton 2010-11 för att se hur de använder våra skattepengar. I de konton kan man se allt från kaffekassan (pengarna till personalvård) till hemlig operationer.

SÄPO började få kalla fötter och sekretessbelade allt! Sedan gick de till justitiedepartementet och justitieministern Beatrice Ask som gick till regeringen som har beslutat att hemligstämpla ALLA konton. Det beslutet går inte att överklaga!

Att vissa konton kan vara sekretessbelagda det ser jag inte som något konstigt, men alla konton kan inte innehålla hemliga saker. Hur skall vi medborgare då kunna se om VÅRA skattepengar används till rätt saker eller bara slösas bort? Det är väldigt tydligt att Regeringen och SÄPO gör detta bara för att försöka dölja saker som skulle kunna bli ännu fler skandaler.

Frågan är då: Vad är det för olagligheter som SÄPO har gjort med våra skattepengar som är så allvarliga att de inte vågar låta tidningarna skriva om det?

Det finns en annan fråga till och det är om regeringen slutligen har börjat tröttna på att en borgerlig tidning granskar dem hårdare än vad S-media gör. Valet närmar sig och med för många skandaler kan de förlora många röster...

Att sedan vänsterpolitikerna reagerar det är bara sunt och naturligt. Vänsterpartiet ska anmäla Beatrice Ask till KU för att få det utrett.

Tyvärr får vi nog aldrig veta vilka lik som gömmer sig i de garderoberna...

torsdag 27 september 2012

Muezzein i Sverige? Nej tack!

Muezzein, så kallad böneutropare, i Sverige. Det kan tyvärr bli verkligheten om politikerna i Botkyrka kommuns kommunfullmäktige är för fega och inte vågar stå upp för religionsfriheten. Jag har skrivit om detta innan på engelska här.

Följande blir kanske en verklighet i Fittja (Översättning tagen från en kommentar i KT:

"Allah är större" x3
"Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Allah" x2
"Jag vittnar att Muhammed är Allahs profet" x2
"Kom till bön" x2
"Kom till frälsning" x2
"Allah är större" x2
"Det finns ingen gudom utom Allah" x1


Enligt tidningarna har samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka tagit bort det gamla förbudet att man inte fick ha böndutrop från moskén i Fittja. Stefan Dayne, Kristdemokraterna, har helt rätt i sin kommentar när han säger till tidningarna att de andra partierna är för fega för de vill inte tappa väljare. Ismail Okur, ordförande i Islamiska föreningen i Botkyrka anser dock att detta är ett bra beslut och att de nu "äntligen får religionsfrihet". Jag tror han har missförstått begreppet, även om han har bott hela sitt liv här (vilket han påpekar).

Religionsfrihet

Religionsfrihet är att man skall ha rätt till att utöva sin religion. Det finns ingen som har hindrat honom från att göra detta. I religionsfriheten ingår ÄVEN att man skall ha rätt till att inte ha en religion. Det betyder att Kristna, muslimer, ateister, agnostiker, judar mm skall kunna leva tillsammans och inte behöva bry sig om den andres religion/icke-religion. För mig som inte är muslim är det ett hån att de skall börja proklamera muslimska böner via högtalare ut över Albysjön. Jag har aktivt gjort ett val att inte vara muslim, då skall jag även i det aktiva valet få slippa höra det. Då är det religionsfrihet!

Flykt från förtryck

Många av de personer som bor i Fittja har flytt från ett religiöst förtryck i sina gamla hemländer. För dem är böneutropet samma sak som förtryckarnas skrik. För dem är böneutropet lika med tortyr och mardrömmar om att Religionspolisen skall komma och låsa in dem.
För många kvinnor är Böneutroparen symbolen för de som har förtryckt dem och tvingat dem att bära slöja och låsa in sig i husen, och även i vissa fall tvingat dem att täcka sina ögon (för att de "var för fina"). Det har jag skrivit om i posten Muslim men, cover your eyes!

Är det detta som politikerna i Botkyrka vill straffa alla icke-muslimska Fittjabor med? (och det finns MÅNGA muslimer som inte vill ha böneutrop heller. Läs bara om Imamen Abboud Sleiman i Karlskrona som anser att det är helt fel att ha det i Sverige. Det betyder att det inte bara är icke-muslimer som är emot, utan även muslimer.

Kyrkklockor då?

Det är en stor skillnad mellan kyrkklockor och muezzein. Kyrkklockorna har ett budskap, de ringer in. Det är riktigt, men böneutroparna de SÄGER ett religiöst/politiskt budskap, vilket Stefan Dayne mycket riktigt påpekar.
Sedan är det faktiskt så att många nya kyrkor inte har några kyrkklockor, det ser man till exempel på en annan kyrka i Botkyrka. Hallundakyrkan ringer inte in. De sätter ut en skylt "Välkommen in på högmässa" på svenska, engelska eller urdu.


Glömt klockan?

Att sedan försöka säga att "det är en bra sak för de som glömt klockan, det är en bra påminnelse", vilket Ismail Okur säger hade blir lite komiskt. Handlar det inte om troende muslimer här, och inte ett gäng trötta tonårselever som inte vill gå på lektionen? "Öh, jag hade glömt klockan, är det nu vi skall be?" är det så det brukar låta, eller hur skall jag tolka den kommentaren? "Jag har hört så många undanflykter från att gå på lektioner, men att en muslim skulle behöva bli påmind att be...då tror jag inte att den verkligen är intresserad av att be. Ismail, glöm inte vad det står i koranen:
Bön och fasta skall vara mellan dig och Allah och inte mellan dig och dina föräldrar (eller någon annan person som försökr förtrycka dig), för då är det inte giltigt i Allahs ögon. All typ av försök att tvinga någon till att tro gör att den personens böner och fasta är ogiltig.
Så om någon är så ointresserad att ni måste tvinga den in i bönelokalen för att be då är ni nog fel ute.

Uppdatering
Jag vill påpeka att jag mailade till högsta hönset i Botkyrka kommun, dvs kommunalrådet, om detta, och bifogade min engelska blogg när det var uppe sist. Som en god politiker så lät han bli att svara en av sina potentiella väljare. Det är över ett halvår sedan och jag vet att han inte vågar svara, även om det är hans plikt att göra det (eller hans sekreterare). Det är en del av det offentliga ämbetet, och om skolministern har tid att svara mig på ett mail hur kommer det sig att inte en kommunalpolitiker har det? Dåligt och fegt är vad det är!

onsdag 26 september 2012

Kvinnor kan, men syns inte

Det har funnits många duktiga kvinnor i världshistorien. Två av mina favoriter är Hypatia och Marie Curie. Hypatias historia är hemsk, men att man även i nutiden försöker censurera om henne säger en hel del om hur viktigt det är att lyfta fram kvinnorna. Vi kan inte låta vissa män försöka trycka ner dem för att på det sättet få makten över kvinnan.
Kvinnor kan mycket, men de får inte synas i alla länder vilket är otroligt diskriminerade och ett hemskt förtryck. För att de skall synas och därmed kunna bli förebilder för de miljontals kvinnor som fortfarande förtrycks i hemmet och på andra platser, både i Sverige och andra länder, måste de lyftas upp. Har man en artikel på Wikipedia så hamnar man nästan högst upp på googlesökningar, och då syns man. Ju fler versioner som har en artikel desto högre upp kommer man. Ser man till kvinnan Marcellina, en tidig gonstisk ledare i Rom så syns hon knappt för hon finns bara på två språkversioner. Fler versioner gör att hon lyfts upp i googlesökningen!
Ada Lovelace
Wikipediagemenskapen i England har tagit ett initiativ att lyfta fram kvinnorna inom vetenskapen när de firar matematikern Ada Lovelace.

DN lyfter upp detta, men verkar inte ha förstått skillnaden riktigt mellan Wikipedia och Wikimedia. De skriver att Wikipedia inte har planerat någon aktivitet liknande den i England, vilket ser rätt ut om man tittar på den sidan. Johan Jönsson, Wikipedias pressansvarig i Sverige svara väldigt bra att det inte finns någon redaktion som skriver artiklar, utan allt sker på privatpersoners egna initiativ. Då är det lätt att tro att det inte finns något planerat. Min misstanke är att det kommer att bli en "veckans tävling" om att uppdatera artiklar om kvinnor i samma veva.

När DN kontaktar Wikimedia Sverige, som är en fristående organisation som stödjer Wikipedia, får de dock höra att det skall anordnas en Ediathon på Södermalm med en grupp personer som skall redigera vetenskapskvinnor just den 16:e oktober. Ett utmärkt initiativ tycker jag, jag är ju själv Wikipedian och ser det som ett demokratiprojekt.
Det är även jättebra att DN lyfter upp Wikipedia och och Wikimedia och vad de gör i demokratins namn.

Pressackreditering

Wikimedia Sverige ville ha en egen fotograf på Riksdagens öppnande i år för att ta bilder som skulle läggas ut under öppen licens på Wikimedia Commons. Att ha fria kort där som skolor, bibliotek och Wikipedia inte behöver betala för att använda är en del av det demokratiska arbetet. Alla har inte råd att betala dyra pengar för fotografier, och jag vet att Hallunda bibliotek söder om Stockholm använder kort från Commons.

Det blev inga kort! Av 196 pressackrediteringsansökningar blev alla utom en godkänd. Wikimedia Sveriges fotograf blev underkänd med motiveringen:
Ideella organisationer får inte pressackreditering, och för att vara frilansfotograf måste man ha tjänat minst 8 000 kr/månaden de senaste fyra månaderna (med hänvisning till journalistförbundet).
(Mer info om ackreditering hos riksdagen går att läsa här, men där saknas dock en länk till deras interna riktlinjer som heter Riktlinjer för ärenden om pressackreditering och kan begäras ut. Där står det tydligare vad som gäller.)

Det säger sig själv att en organisation som ger ut sina fotografier under fri licens arbetar på ett annat sätt än en bildbyrå med anställda fotografer Att Riksdagen som skall vara vårt demokratiska nav censurerar internets största fria mediaarkiv (med över 13 miljoner fria mediafiler) kom som en stor överraskning för mig. Detta samtidigt som Wikimedia Sverige fick pressackreditering till prinsessan Estelles dop! Kungahuset bedömer Wikimedia enligt det moderna it-samhällets normer och inser att medialandskapet har förändrats med Wikipedias födelse i början av 2000-talet. Undrar bara när Riksdagen skall ta steget in i 2000-talet med.
Prinsessan Estelle

Dags för politikerna att vakna ur sin internetdvala och inse att det är på Wikipedia som folk läser om dem. En riksdagsman utan en bild i ett uppslagsverk verkar inte vara viktig. När skall partierna inse det och ladda upp bilder på sina politiker? Det är ju snart val igen, och då vinner man slaget på internet!

tisdag 25 september 2012

Rasisten Tintin, men Taube då?

Uppdatering i slutet...

Nu kokar det i det litterära och kulturella Sverige. Hergés Tintin har blivit bortcensurerad Kulturhuset i Stockholm för att det förekommer bilder med gamla arketyper i den. Se bara Tintin i Afrika. "De är rasistiska", ansåg Kulturhusets "konstnärliga" ledare Behrang Miri. (Att de sedan backar efter att hela Sverige reagerat är en annan femma, det är tanken som räknas).

Det som är upprörande är att man lägger in moderna värderingar i ett alster som producerades under en annan tid. Det betyder inte att den tiden hade rätt, men det är en avbild av den tidens synsätt, och där kan man inte gå in och ändra. Tintin i Kongo har varit upp för censur flera gånger under 2000-talet, bland annat i Belgien.

Var skall gränsen gå?

Jag tror inte att Behrang Miri inser att om man börjar i den lilla skalan så finns det mycket av svensk kultur som måste rensas bort. I förlängningen så bör i så fall även Bibeln och Koranen med rensas ut för där förekommer många avsnitt av rent etniska diskrimineringar! Detta kallas för moralpanik!

Låt oss i stället se på kvinnoförtryck i kulturen: Taube är ett bra exempel som har gjort flera sånger om horor, prostituerade. (finns i Bibeln med, ex Hes 23:19-20) Sånger som innhåller prostitution är bland annat Flickan i Havanna och Valparaiso. Skall vi ta bort dem med, eller är det bara rasism som skall rensas bort? (Då får vi inte glömma negerkungen i Pippi!) Inte könsdiskrimineringen, för då kan man stöta sig med "de heliga böckerna" och religiösa fanatiker? Vilken tur Strindberg då har som kunde vara ganska kvinnoförnedrande med... Eller andra klassiker, vilket Herman Lindqvist påpekar.

"Pippi går till sjöss", 1971

Till "Kultureliten"

Den tiden när "kultureliten" kunde bestämma vad som var bra och dålig kultur är pasé. Nu med internet och fri kunskap fungerar inte censuren på samma sätt som förr. Nu kan folk reagera och visa det utan att de etablerade medierna kan stoppa det. Lär er att tänka efter före. Bloggare och andra kan påverka mycket nu för tiden!

Uppdatering

Detta inlägg riktade in sig på sakfrågan. Censur av litteratur. Ger man sig in i debatter så får man leken tåla, anser jag...så länge som debattörerna debatterar sakfrågan. Personen bakom kan vara viktig att påpeka vem det är och dess bakgrund om det påverkar debatten.

När debattörer börjar gå över till direkta personangrepp då har man gått över gränsen, anser jag. Jag läste i media igår att Behrang Miri blivit hotade och allt möjligt och därför inte vågar vara hemma. Det i sig är upprörande. Det verkar som om vissa personer tror att det är fullt acceptabelt att hota och leva rövare med andra bara för att man inte tycker samma sak som de gör.
Deras tilltag visar att Carlos Rojas har helt rätt: I stället för att fokusera på problemet med vardagsrasism och hur man måste försöka komma till rätta med den så går drevet mot de få som vågar försöka säga ifrån. (Nu tog Miri enligt mig fel väg, men kontentan är att han ville göra något för att minska rasismen och då blev det personangrepp i väldigt stora proportioner)

Nu är frågan: Bortsett från de heliga: Tintin och Pippi, hur skall vi gå vidare så att Sverige blir ett mångkulturellt samhälle där alla vuxna har samma demokratiska rättigheter? Invandrarkvinnor samma rättigheter som männen? Bit i det sura äpplet och försök vara den lilla pusselbiten för att få ett fungerande samhälle där alla kan vara en del av gemenskapen

måndag 24 september 2012

Nätmobbing, politik och åsikter

Jag satt och surfade runt och hittade en persons blogginlägg. Jonathan Lindborgs inlägg är rätt träffande för hur internet och vi har utvecklats när man snabbt och lätt kan få information.

Läser man inlägget så ser man att han har bytt mellan olika etablerade partier utifrån sin åsikt. Han har varit med i CUF och Socialdemokraterna, och har även haft vissa funderingar på Sverigedemokraterna. Han döljer inte det utan berättar istället på ett öppet sätt om hur hans politiska bana har varit. Sd är inte det ultimata partiet, men han har träffat trevliga personer och varit vän med den nu avlidna William Petzäll, då kan tankarna komma. Att han sedan blir trakasserad av Sd år 2011 för att "ha utövat våld mot nationella aktivister när han var maskerad" (vilket är en lögn) visar att han inte valde den vägen.

Att han sedan väljer att lämna Socialdemokraterna ser inte ut att vara ett partipolitiskt beslut utan ett demokratiskt! Han var van vid en plattare organisation, men S är mer kända för gubbvälde.

Nu öppnar han dörren för Piratpartiet. Jonathan gör just vad jag har sagt till alla som jag känner inför val: Välj det parti som har minst antal dåliga saker i sitt partiprogram (men glöm inte fråga om de saker som inte står i programmet), och nu har han följt den tråden mot en fråga som ligger honom och mig varmt om hjärtat- Integriteten på internet och open source, fri kunskap.

Tiden när man var bunden till ett parti hela livet har kanske tagit slut nu.

Internettrakasserier

Det som jag tycker är konstigt i hela denna story är när personer som debatterar går från att diskutera åsikter till personangrepp. Jonathan är nog bara ett av internetoffrena för detta, men det var han som jag upptäckte. Eftersom han valde att byta parti har någon/några blivit arga och lägger ut förtalssidor nätet om honom i hans eget namn. Det är antagligen några ungdomar från något ungdomsförbund (finns tre att välja på) som är för omogna för att våga ta en saklig diskussion i frågan, vilket jag tolkar som att de är rädda för en renhårig debatt som de bara kan förlora.

Den viktiga frågan här är vad man som debattör skall behöva stå ut med för att kunna våga säga sin åsikt under eget namn. När folk inte inser att de genom förtalstexter bryter mot lagen och kränker en person, då kan man fundera på vilken typ av åsiktsdiktatur de är ute efter. Jag kan ge många exempel på diktaturer (och läser ni mina poster så hittar ni en del av dem), och dit vill inte jag att Sverige skall komma. Alla har rätt till sina egna åsikter, men man har inte rätt att uttrycka sig så att man kränker en annan person (Däremot så är det inte att kränka en annan person att säga att ett parti eller en religion är dålig och varför, eller att man väljer ut vissa delar av en religion och säger att det är förkastligt, vilket jag har gjort om islam och deras kvinnoförtryck-De enda som kan känna sig kränkta av det uttalandet är de som vill ha sina fruar som slavar...). Det är den svenska lagen som gäller här.

Framtiden

Tyvärr så får vi nog lära oss att leva med att vissa personer med brister i personligheten inte inser när de gör fel som hoppar på en person anonymt och utger sig för att vara han (vilket jag själv har råkat ut för när en person stal min profilbild på facebook och försökte kalla sig för mig...). Självklart vill man sätta dit dem, men om man skall gräva i IP-nummer med mer så kommer vi in på integritetsfrågor som kan bli på gränsen till ett nytt 1984, och dit vill inte jag komma. Därför gäller det att vi själva gör vad vi kan för att visa vem man är, och det så öppet som Jonathan Lindborg har gjort.

söndag 23 september 2012

Muhammed pro eller anti?

Det fanns en gång en person som hette Muhammed. Han gjorde revolution i öknen och fick med sig många anhängare med svärdets makt. Han gjorde så att kvinnorna fick det bättre än innan och använde religionerna som ett politiskt vapen för att få makt. Han skapade det som numera kallas för religionen islam. Han är islams störste profet, och de som tror på det som han säger att han fick uppenbarat för sig är muslimer.

Nu, 1400 år senare har mycket förändrats. Att kvinnorna fick det bättre med Muhammed betyder inte att de fick jämlikhet med mannen. Det har de (nästan) fått i Europa, och då har det som Muhammed stod för då blivit till något som i det moderna samhället inte är pro- utan anti- vilket många män inte vill erkänna i de länderna (De har det ju själva bra).

Vad dessa män istället gör är att med hot och våld försöka trycka ner kvinnorna och de som inte tror på denna person som har blivit anti... och så glömmer de bort vad som står i deras egen heliga bok koranen om att hjälpa de som behöver och att man inte skall bruka våld.
Våld är okej att bruka om ens imam säger det eller man tror att någon pratar illa om islam, anser de. Vad de inte förstår är att i ett land där frihet råder på alla plan råder även yttrandefrihet och religionsfrihet. Där får man kritisera religionen, det är en rättighet. Utan kritik och ifrågasättande skulle vi vara kvar på 600-talets kvinnosyn... (ops, det är ju där många länder i mellanöstern fortfarande är ;-) även om kvinnorna vill ha frihet men inte vågar säga det för hoten om helvetet om man inte följer Muhammeds ord).
Man får rita bilder av Muhammed( Se bara vad Corren säger: Huka inte för extremisterna, på länken) , som denna bilden:
Men, här jag en hädare nu som visar en bild på deras profet? Nej, jag är inte muslim och behöver därför inte bry mig om islam över huvud taget, lika lite som jag behöver bry mig om hinduisternas lagar. Men för att ingen skall ge ut en fatha mot mig: Bilden är från Wikipedias artikel om Muhammed och är gjord av muslimer i Persien! Det är inte alla muslimer som anser att man inte får avbilda islam, utan det är ett senare påhitt.
Jag skulle även kunna rita karikatyrer av Mumuhammed om jag ville (eller Jesus eller Buddha...) Det är en frihet vi har, liksom de har i USA.
I USA gjorde några en film mot islam. Jag har inte sett den, vilket de flesta i mellanöstern inte heller har gjort. Fast nästan inga har sett den så har många gått man ur huse för att döda oskyldiga människor som inte har något med det att göra, bara för att deras imamer säger att någon har gjort något dumt mot islam. Tänk om dessa idioter till imamer istället hade varit tysta och inte brytt sig om det utan låtit det självdö för att ingen brydde sig, då hade världen blivit lugnare och bättre (och idioterna som gjorde filmen hade inte vunnit något).

Nu är det en annan person som sitter högre upp i makten som ger sig in i leken och vill ge 100 000 dollar till den som lyckas döda de som gjorde filmen. Denna person, järnvägsminister i Pakisatan Ghulam Ahmed Bilour, försöker köpa mördare. Det är ett brott i de flesta civiliserade länder att göra så. Vad kommer Pakistans regering att göra åt det? Vågar de göra något åt det?
De har ju själva problem med att 13-åriga småtjejer som har downs syndrom och inte kan läsa falskt blir anklagade för att häda islam genom att bränna koranenverser (och för att visa att det var sant så lade den imam som hetsade folk mot henne själv lite papper vid glöden så att det verkligen syntes... plantera bevis kallas det). Läs uppdateringarna i detta inlägg för mer info om tjejen.

Jag hoppas att dessa religiösa galenskaper kan ta ett slut. Hellre en värld utan religion än en som har religioner som bara skapar död och förintelse.
Se på era profeter och heliga män som förebilder i det de gjorde bra, men se även att de inte alltid var perfekta och bara gjorde bra (tänk på Aisha, gift vid 6 års ålder och sexuellt aktiv vid 9... i dagligt tal kallas det för pedofili, i Sverige). Plocka det goda de gjorde och lev på det sättet.

För mig är det goda och religion något som alla får hålla på med. Tro hur mycket ni vill och på vad ni vill, det är en mänsklig rättighet, så länge som det ni tror på inte skadar någon annan på något sätt-fysiskt eller psykiskt. (Det betyder att alla är lika mycket värda och ingen skall tvingas till underkastelse av någon annan, varken män eller kvinnor)

fredag 21 september 2012

Chemtrails en politisk verklighet!

Uppdateringar i slutet
Debatten om chemtrails har blossat upp i Sverige efter att Miljöpartiets gruppledare i Vingåker, Pernilla Hagberg, gått ut öppet med att hon skall motarbeta dem!

Vad är chemtrails?

Enligt teorin så är det kemikalier, gift och virus som släpps ut av flygplan som flyger över länder för att på det sättet styra vädret och människorna. De som sköter chemtrailsen är USA, det är deras hemliga vapen, och i vissa fall är även Ryssland inblandade. Vissa tror även att den svenska regeringen har ett finger med när det gäller chemtrails över Sverige.

Är det något att vara rädd för?

Ja, en stor varning för detta. Börjar ni försöka tro på detta så finns risken att ni börjar tro på andra helt ovetenskapliga konspirationsteorier och ert liv kommer att fördärvas av rädsla för förföljelse från diverse regeringar, hemliga (o)religiösa ordnar, troll och vättar.

Varför är det inte sant?

Detta handlar om två saker:
1. Har man bara lite utbildning så vet om om vad kondens är, vilket Wikipedia förklarar att det hela handlar om på sin artikel om chemtrails. Tror ni inte på det så kan ni titta på bilavgaserna en kall morgon. Har någon "implanterat" en giftbehållare på er bil så att den spyr ut chemtrails, eller är det kondens? Läs sedan på om temperaturer på höga höjder...Det är kallt där uppe, är det förvånande då att flygplanens avgaser uppför sig som bilarnas?

När det gäller kemikalierna mm som skall finnas i chemtrailsen så nämns de i detta blogginlägg, inklusive de skador som uppstår av dem.
Försök först att inse att det i tidningar mm har stått att det finns farliga ämnen i bilavgaser. Ja, det finns en del gifter (kemikalier och partiklar) och det är ingen hemlighet, det finns även i flygplansavgaser, det är därför många vill klimatkompensera! Gifterna bildas vid förbränningen.


2. Om nu detta var sant att man kan få alla de sjukdomarna mm. Varför skulle Sveriges regering sponsra något som gjort att "ekologisk odling minskat sin avkastning med 25-30%"? Det är ju minskade skatteintäkter...
Det handlar även om att alla de som jobbar på flygplatser mm faktiskt är privatpersoner över hela världen. Skulle alla de kunna hålla tyst om en sådan farlig sak så länge? Tror inte det, men en sak tror jag på: På vissa flygplatser i länder där utbildningen är bristfällig kan nog personer som sett reservtankar på militärflygplan börjat fundera, tex i USA där man kan få denna kreationistiska skolbok att lära sig ur (Se länken för hemsk fakta).


Varför tror vissa på detta?

Som jag skrev ovanför så kan vissa som saknar utbildning börja tro på konstiga saker. Sedan gäller devisen "Tomma tunnor skramlar mest": Ju mindre du kan desto högre pratar och har då möjligheten att tuta i fler dina förvridna sanningar.
De som kanske har läst lite men hör dessa tomma tunnor vill se bevis. Här är det inte som med någon osynlig gud (som många tror på fast de aldrig har sett den eller ens märkt av att den finns annat än i deras tro), utan här säger man bara "Titta upp på himlen så ser du!"

Upprörande!

Jag anser att det är upprörande att inte fler tidningar tar tillfället i akt nu när Pernilla Hagberg gått ut med detta och skriver om chemtrails och andra foliehatts-konspirationer- till exempel elöverkänslighet och mobilstrålningssjuka som till exempel tas upp av en viss SS-person (Solveigs passande initialer) med så aggressiva metoder att hon blev utkastad från miljöpartiets bloggsfär och fortsätter på annan ort. Läser ni på hennes flyttade blogg skall ni liksom med chemtrailsbloggen läsa med glimten i ögat (men samtidigt bli skräckslagna att det finns personer som tror på detta och är villiga att hota folk för att de inte gör det, se hennes påhopp mot mig här, och det är anledningen att bloggen pryds av en relik från Parinacota i Chile och inte av mitt ansikte längre-Jag vill skydda mina barn mot påhopp av en sådan person!)

Om tidningarna tog upp mer hur en kommunal topp-politiker inte kan inse vad som är fakta och fiktion, hur skall vi då komma till rätta med sådana lögner och följderna av det-Konstiga politiska beslut (som med Mora foliehatten)?
Nu kommer säkert inte Pernilla Hagberg att väljas om och då kommer hon att bli ett vapen i konspirationen där de säger att hon trycktes bort av "USA", och inte förstå att det beror på att folk vill ha politiker som kan läsa fakta och förstå vad det är de läser... allt för att försöka sprida sina konspirationer ännu mer.
Läs mer om henne(?) på nyheter24.
En blick mot framtiden utan politiskt inflytande?
Hoppas Sveriges ungdomar tar sig tid att studera så att de lär sig kritiskt tänkande och inte går på massa konstiga ovetenskapliga ideer


Uppdatering 1

En av de stora när det gäller att sprida denna och andra konspirationsteorier är språkprofessorn (han poängterar att han är professor) Alexander Backman. Läs mer om honom och att han är uppvuxen i Sverige! Han verkar i Mexico där han väntar på 2012.12.21... och blandar kristen mystik med allehanda UFO mm. Genom sin höga utbildning får han många, även spansktalande i Sverige, fick jag reda på idag, att tro på detta. Livsfarlig kille!!!
Kolla länkarna (men tro inte på detta)
Spanska och spanska (video)
Engelska hemsida
Engelska presentation (Denna är bäst att läsa!)

Tro inte på alla bara för att de säger de har hög utbildning, undersök inom vilket område det är och yttrar de sig om saker utanför deras utbildning är du nog minst lika kunnig själv som den personen...

Uppdatering 2

P4 Kalmar gjorde det enda rätta och skrev en låt om chemtrails kallad Virus i skyn. Därefter citat: "Vek de var sin foliehatt till sig som kompensation för sången. Bra kämpat grabbar.

Dessutom fortsätter, tyvärr, debatten om hon har rätt eller inte bland många bloggar.
Katrineholmskuriren däremot är glad eftersom de får uppmärksamhet (vilket de förtjänar som har lyft upp idiotin till ytan), medan Pernilla Hagberg ser sig som en miljökämparnas riddare.

onsdag 19 september 2012

Jesus gift

Enligt vissa är Jesus ett gift, de eller deras ättlingar har antagligen upplevt det religiösa förtryck som kyrkorna utsatte många folk för i Jesus namn. Se bara på förbannelsen av Ham´s folk, som sedan användes av kristna för att förslava de svarta i USA-Konstigt att fler inte konverterade från kristendomen när de blev fria, men de såg väl inget annat val och nu har hjärntvätten gjort att de flesta färgade i USA inte känner till sin Kunta Kinte...
Jag är ingen bibelkännare, men en sak är säker. Enligt Bibeln så var Jesus inte ett gift utan en person som brydde sig om de fattiga och de som verkligen behövde hjälp (och enligt den definitionen och liknelsen om Lazarus i Bibeln så har påven ingen chans att komma till himmelriket!)

Jesus gift

Enligt ett nyligen publicerat papyrus, som skrevs ca 300-talet så hänvisar de till ett citat där det står "Jesus sade till dem: Min fru..." Det var ungefär den tiden när kyrkan försökte "tvätta bort" vissa egenskaper från Jesus för att få honom mer Gudomlig. Han skulle aldrig ha varit gift, för då var han ju inte ren (Vilket mycket talar för att han måste ha varit annars skulle inte männen lyssnat på honom- en man i hans ålder som inte gift sig skulle anses konstig...) Da Vinci-koden spökar från 300-talet och möjligheten att Jesus skulle ha ättlingar blir mer reel, det så kallade sangre real. (Med vilket jag menar papyrusen, eftersom Dan Brown skrev om att Jesus var gift i sin skönlitterära bok)

Nu hopar sig frågor om vad som finns i Vatikanens hemliga bibliotek. Hur mycket har de vetat om som de försöker dölja för folket för att kunna fortsätta förtrycka folket?

Vad är rätt?

Enligt bloggaren apg29 är Jesus fru hans församling, som han har köpt med sitt blod.
För det första så står det inte Jesus i uppenbarelseboken (utan lammet, vilket i och för sig med största sannolikhet hänvisar till Jesus), och för det andra står det "Jesus sade" vilket syftar på en aktiv handling av honom som då har skett innan korsfästelsen...

Undrar om bloggaren fortfarande säger, liksom många andra protestanter, att Maria Magdalena var prostituerad. Det var ju ett påhitt av en påve och faktiskt delvis tillbakataget under 1960-talet av den dåvarande påven. Tyvärr säger många fortfarande så.

Om påvarna och dåtidens religiösa härskare kunde bestämma vilka böcker som skulle räknas (och vilka som var kätterska), och även bestämma vad som skulle stå, är det då konstigt om de valde bort saker som de inte gillade? (Det handlar om den så kallade kanoniseringen av Bibeln, vilket kortfattat står i denna Wikipediaartikel men som även går att läsa i andra böcker, så kallad historisk fakta)

Läser man kristendomens historia på högskolenivå (till exempel på THS) så inser man att mycket kan vara fel, men läser man bara enligt vissa "egenskolade" religiösa fanatiker så leder det lätt till förföljelser och idiotier i religionens namn (Se bara USA, Intelligent design och abortmotståndet in absurbum)

Fakta om papyrusen

För att skilja på mina åsikter och vad forskarna som undersökt papyrusen säger så länkar jag här till Harvard direkt: The Gospel of Jesus´s wife

måndag 17 september 2012

Gymnasiestudenter på högskolan?

I SvD, Brännpunkten, skriver tre högskolerektorer från glesbygden, Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet,  att de skulle vilja öppna upp nätbaserade kurser för "duktiga gymnasieelever".

Är det så klokt? Några kommentarer tycker inte det, men har de tänkt efter? Jag tror inte att dessa personer som är negativa verkligen är så insatta själva.

Grundskolan-gymnasiet

Som det är nu så kan man på vissa skolor börja läsa gymnasiekurser i ämnen som man har tentat av redan på det som kallas högstadiet. Detta för att eleverna inte skall bli hämmade i sin kunskapsutveckling. Detta har varit positivt för dessa elever. Även om jag själv personligen har haft svårt att hitta gymnasieskolor som går med på det så ser jag stora fördelar där.

Gymnasiet-högskola

Redan nu så finns det olika samarbeten mellan högskolor och gymnasieskolor, men dessa kan inte alla komma åt på grund av att de bor för långt bort från högskolan. Dessutom så får man inte några poäng för de kurserna utan måste ändå läsa in det efteråt. Vad är då vitsen kan många tänka.

Förslaget ur mitt perspektiv

Förslaget är då utmärkt, att låta gymnasieelever läsa nätbaserade kurser, om de har uppnått rätt nivå i ämnet. Rent praktiskt hur det skall lösas får andra lösa, men att se inrapporterade slutbetyg i ex historia eller kemi kan inte vara svårt. Dessa elever går sista året på gymnasiet och har då läst minst en kurs i Ma, Sv eller eng och har då betyg i dem (saknar de betyg i de ämnena så får de inte gå...)

Elever som har viljan och förmågan skall inte stoppas av byråkratiska gränser som inte gör någon nytta!
Släpp eleverna loss i sin kunskapstörst! 

Samhällsekonomi

Rent samhällsekonomiskt bör det vara bättre med eftersom gymnasieeleverna inte får ta studielån, vilket gör att de kanske kan bli klara tidigare och har mindre lån och blir tillgängliga på arbetsmakrnaden tidigare!

Alla är vinnare (och det är inget som stör de svaga eleverna eftersom inte resurser tas från den befintliga undervisningen)!!!


Medan man väntar på besked kan man alltid fördjupa sin kunskap på de fria kurserna på Wikiversity (Det finns tyvärr inte så många bra svenska än, men förhoppningsvis kommer arbetet igång snart. Se fler på den engelska länken.)

onsdag 12 september 2012

Orättvisor i Amerika

Många soldater som inte ville kriga i Vietnam deserterade när de kom från Amerika till Tyskland och en del av dem hamnade sedan i Sverige. Krigen fortsatte och senast i somras stod det om amerikanen David Hemler som rymt från en flygförläggning i Tyskland till Sverige.

Bradley Mannings har suttit i tortyrliknande förhållanden sedan han greps med anledning av Wikileaks. Det fel han gjorde var att lämna ut bevis på att amerikanska soldater dödade oskyldiga i Irak. För detta är även Wikileaks grundare Julian Assange jagad.

Det är inte ovanligt med diktatoriska fasoner i Amerika, eller att amerikanska soldater dödar oskyldiga- ofta andra Amerikaner som anser sig vara förtryckta.

Vi har ju alla läst om hur amerikanska soldater fångade kommunister i sitt land och körde dem till en militärförläggning. Där torterade de dem snabbt och tvingade dem sedan att ligga med påsar över huvudet till det var dags att ge dem en bedövningsspruta och åka ut över Atlanten med dem. Där kastade man i dem från en helikopter- levande - så att de drunknade. Jag tänker givetvis på militärbasen ESMA 1976-83. Just dessa brott utreds nu och vid rättegången som startar kommer en svensk kvinna, som flydde från Amerika efter att ha varit en av de 200 av 5 000 som överlevde, att vittna mot förövarna.

Samma sak gäller 11 september. Det går inte att glömma hur amerikanska flygplan bombade sitt eget land, bilderna på stridsflygplanen som flyger in över staden och huset som brinner efter beskjutningen... Folk i panik, och sedan kommer soldaterna över hela staden och dödar folk som inte förstår vad som händer, de dödar sina egna landsmän för att militären vill ha makten. Militären gillade inte att landets ledare var socialist... Sedan "försvann" många andra vänsterpersoner, och då kom den svenska Svarta nejlikan fram som en hjälte och räddade många av de dödsdömda amerikanerna så att de kunde fly till Sverige!

Muriel Dockendorff, en av de försvunna


Sedan finns det många otroligt fina människor i Amerika med, och jättefin natur, exempelvis Natural Bridge i Virginia, USA, Amazonas, Brasilien m fl länder, Anderna och Altiplano i Chile och Argentina, Atacamaöknen och tundran i Canada.
Amerika är vackert med alla sina länder, synd bara att många av länderna har fått uppleva diktaturer som sårat landets själar djupt, men de är ändå stolta över att bo och vara Amerikaner. Även synd att det landet som sponsrade många av diktaturerna av rädsla för kommunismen har fått ensamrätt på namnet Amerika - amerikaner - amerikanska flaggan... för det är ju inte ett land det där Amerika, utan två stora kontinenter med många olika kulturer.

måndag 10 september 2012

Skräckens Sydamerika

När jag läste artikeln om tortyrcentra i Argentina idag i SvD, då särskilt ESMA i Buenos Aires, så slås jag återigen av all den grymhet som personer kan göra av för mig oförklarliga anledningar. Dagmar Hagelin känner de flesta till i Sverige, och hon skall enligt ett vittne ha suttit i ett av tortyrhusen innan hon fick sin spruta för att söva ner henne så hon var lätt att kasta i havet...

Äntligen så kommer fler att sättas i fängelse för de grymheterna, hoppas jag, eftersom nya rättegångar pågår. Några har ju redan blivit dömda, vilket jag skrev om i posten kidnappare i diktatur dömda.

När man läser sådan skildringar, eller träffar folk som har suttit i tortyrcentra och får höra deras berättelser, mår man illa. De saker som jag hört har hänt kvinnor både i Argentina och i Chile under till exempel Operation Colombo är hemskt. Bilden på den söta Muriel Dockendorff har etsat sig fast i mig efter att ha hört hennes berättelse (som tyvärr saknar slut) från hennes sökande lillasyster. Hon försvann under Colombo, som en av de 119... läs mer om det och följ länkarna på denna posten: Ångerfull general, vem tror på det? eller om Colonia Dignidad som var ett av Chiles mest beryktade tortyrställen.

Muriel Dockendorff


Detta är bara två av de länder som hade diktaturer i Sydamerika, men liknande berättelser finns över hela kontinenten. Sedan säger många att man måste glömma och förlåta. Judarna glömde inte sina avrättade släktingar, varför skall de göra det i Sydamerika då? Det är ju samma grymheter, sedan spelar inte antalet någon roll för de som torteras ihjäl, eller de som utför dådet. Förövarna skall fångas och dömas för det de har gjort.

Vi har ju själva en liknande historia som har nystats upp i Sverige med STASI-spionen Aleksander Radler som angav östtyska studenter så att de sattes i tortyrliknande fängelser. Han jobbade som präst i Svenska kyrkan i Burträsk och hans brott är preskriberade. Läs mer om hela den tradegin, som inte sått i de vanliga tidningarna här: Religiöst hyckleri i Sverige!
Är det rätt mot alla de som han angav och som fick sina liv förstörda? Det anser inte jag, även om han kan vara trevlig mot de som möter honom nu. Trevlig var ju även Hans Alfredsson mot sina barn i filmen den enfaldige mördaren...

söndag 9 september 2012

Skitreparatörer

Mycket handlar om mobiloperatörernas hets för att jaga nya kunder idag i tidningen. Den är hemsk, och försäljarna är slipade i käften, vilket har gjort att klagomålen till ARN har ökat markant. Tyvärr så är det ganska svårt att få rätt mot dem även om ångerrätten gäller, vilket även bloggaren Sweko skriver om när det gäller systemet att utnyttja unga som försäljare.

Jag förstår de som tycker det är jobbigt, för vem har inte råkat ut för dem? Tänk på att om en försäljare ringer och man absolut inte är intresserad så får de inte fortsätta pracka på en saken efter att man har sagt nej tre gånger! Har ni svårt med dem säg nej tre gånger, men tänk på att de är människor med, ofta fattiga studenter som försöker tjäna lite extra. Var inte oförskämda (om inte de är det). Orkar du inte så lägg bara på.
Värre är det med de som står i köpcentrum för där är det svårare att gå iväg. Jag har svårt at bara gå när någon pratar med mig för jag har lärt mig något som kallas vett och etikett, och det är något de utnyttjar genom att prata på utav bara den så man inte har en chans. Fritt flyt (omega 3) gjorde det mot mig förra veckan. Fast jag sa att jag inte behövde för jag redan hade hemma så stod jag där till slut med ett kontrakt i näven (lättlurade jag eller manipulativ försäljare?) Det positiva för mig var att man fick en provask. Efter helgen ringde jag till deras kundtjänst och de var tvärtom mot vad jag läste i tidningen om mobiloperatörerna. De strök mig direkt och var trevliga i bemötandet, och provburken behöll jag.

Reparatörer och garantier

Värre har det varit för mig när det gäller reparatörer och garantin när det gäller mobilen. Vi köpte HTC. Enligt vissa fungerar de hur bra som helst, medan andra anser att det är det värsta köpet de har gjort. Jag tillhör den senare kategorin. Jag varnar er för att köpa HTC, för det verkar som om det finns ganska många måndagsexemplar bland dem.

Jag har två exempel på hur vi har blivit bemötta. Båda gångerna gäller det att vi har lämnat in mobilen till The Phone House i Skärholmen. Personalen där har alltid varit trevliga och försökt hjälpa oss, men det är inte de som lagar eller kollar om det går på garantin. De skickar iväg telefonen till ett företag som ligger i Nacka, Anova Nordic. Det företaget spelar sedan Gud och har ensamrätt på att säga om det FINNS fel på mobilen, om det är fabriksfel eller bara behöver uppdateras.

Första gången jag hade problem och ville klaga på deras bedömning så fanns det ett telefonnummer man kunde ringa och diskutera med dem för att få en förtydligan (mer här under). Andra gången så hade de tagit bort den möjligheten, men inte bara för kunden utan inte ens The Phone House hade något telefonnummer att ringa till sin egen reparatör,! De kunde bara maila och hoppas att företaget tittade på mailet under dagen. Det är de som de kallar service! Jag förstår inte att The Phone House fortsätter ha det företaget som verkstad...

Fall 1

Första problemet vi fick var att stiften till laddaruttaget inne i telefonen hade böjt sig på vår ena HTC. Vi lämnade in den på garantin och det dröjde två veckor, sedan fick vi ett brev hem där det stod en text om att telefonen var sönder på grund av fukt eller dylikt och det täcker inte garantin. Att laga den skulle kosta ca 700 kr.

Jag ringde upp The Phone House som hänvisade mig till företaget. När jag ringde dit så undrade jag vad de menade, och svaret var "Det är en text som vi alltid skriver när inte garantin gäller för att reparatören skall slippa skriva allt, men vi har det nerskrivet i vårt eget register här och det täcker inte garantin"
Då blev jag arg, men var lugn: "Varför kan ni inte skriva som det är vad som är fel? Gör ni inte det så tvivlar man ju på att ni vet vad ni gör. Jag lämnade in telefonen med ETT fel och ni hävdar sedan att det var fuktskada" Enligt henne var det deras rutiner.
När det gällde felet så försökte jag få henne att förstå varför jag ansåg att det var fabriksfel. Jag tog till med fakta "Gör man ett hål till ett uttag så skall inte hålet vara konstruerat så att kontakten kan komma in lite snett så att mobilens stift böjer sig. Det måste vara precision från företagets sida och inte att användaren skall spela lotto om det går eller inte". Det var jag som varit oaktsam som stoppat in kontakten snett i hålet, hävdade hon, och jag som kund kunde inte ha rätt-Här hade ju utbildat folk tittat. Jag försökte ta till mina ingenjörskunskaper, men kunden kan aldrig ha rätt hos dem och jag fick betala 700 kr för att de skulle laga ett fabriksfel.

Fall 2

En annan HTC (Vi hade köpt två HTC nästan samtidigt, precis i brytningen mellan en årsmodell och nästa, så det var två olika modeller och första felet hade inte uppstått när denna köptes).
Den började krångla med displayen och låste sig ofta mm. Den blev inskickad och de kunde inte upptäcka några fel men uppdaterade den och så kom den tillbaks efter en månad... var hemma i två veckor medan felen fortsatte.

Inskickad igen och samma sak. "Vi kan inte upptäcka några fel, men mobilen är nu uppdaterad", en månad senare.

Tredje gången så hade felen förvärrats och vi sa att de måste göra något vi visade personalen i The Phone House, Skärholmen, som såg att den inte fungerade riktigt. De skrev en notering att de hade sett felet. "Eftersom vi inte har kunnat hitta några fel på mobilen, vi kunde inte återskapa dem, så har vi uppdaterat den. Eftersom det inte varit några på mobilen när den skickats in så gäller inte garantin på att en mobil med fel får bytas efter tre gånger." De trodde vi vill lura till oss en ny telefon för denn var ju två år och tre månader gammal... första gången vi lämnade in den

Fjärde gången mobilen åkte hade möjligheten att koppla upp sig på lokala nätverk börjat krångla. Jag sa till The Phone House att det måste vara något glapp som gör att det inte alltid märks.Denna gången kontrollerade chefen på The Phone House mobilen och såg att den inte fungerade med allt som hon gjorde (hon testade den grundligt) Den åkte in och de gjorde ett "långtidstest" vilket tog lång tid och vi hade samma "lånetelefon" som innan-En typ som var så gammal och sliten att man knappt kunde höra den som pratade... typ en gammal nokia 3310 (fast den modellen var bra). En och en halv månad senare fick vi tillbaks samma mobil med samma meddelande- Inga fel... Vi var arga, men vad hjälpte det?

Tre dagar senare lämnade jag in mobilen för sista gången, gång nummer fem i slutet av april. Då hade vi gått med den fram och tillbaks sedan i november...
De skulle testa den igen, men vi ville inte ha tillbaks den. Vi ville ha en ny, vilket vi hade sagt sedan tredje gången.
Efter en månad hörde vi av oss, men "telefonen var inte färdig" i mitten av juni gick vi dit och frågade igen. Då fick vi veta att telefonen var borta. De kunde inte hitta den... The Phone House mailade till Anova Nordic och några dagar senare fick vi svar att vår telefon hade försvunnit i posten. Vi ville ha en ny, men The Phone House sa vi fick vänta för nu låg det ärendet på posten. Posten skulle ordna med en ersättningstelefon, men semestern började, så det kunde ta ett tag. Jag försökte säga att vi behövde en telefon NU för med det sommarjobbet som jag skulle ha så var jag tvungen att ha en telefon. Det gick inte.
I slutet av juli fick vi veta att vår telefon inte hade försvunnit på posten, utan att det var ersättningstelefonen som hade försvunnit. Först då fick vi veta  att vi redan i juni skulle fått en ny telefon.
I mitten av augusti (5 dagar efter att garantin hade gått ut) fick vi slutligen en ny jävla HTC. Då hade vi väntat sedan april på att få en telefon. När jag sa att vi ville få någon slags kompensation av The Phone House sa de att "Telefonen är kompensationen, den är splitter ny och har två års garanti, det går inte att ge något annat".
Vi fick ingenting för allt elände med väntan och frustration, ingenting för att vi varit utan telefon hela sommaren och var tvungen att låna en begagnad av en granne för att klara jobbet. INGENTING mer än att vi blev livegna i HTC två år till.
Och vem orkar att gå och klaga och bråka mer när skolan börjar igen så man måste satsa 110% på det?

två råd

Skall ni köpa telefon så bör ni kolla var de reparerar mobilerna om det blir fel. Fråga om man kan ringa till deras reparationsfirma. Går inte det skall ni inte handla alls i den affären.
...och, enligt mig, undvika HTC!
Däremot så blev vi alltid väl bemötta av The Phone House i Skärholmen...men det går inte att ringa deras reparationsfirma, Anova Nordic i Nacka (jag såg det på inlämningskvittot)...