lördag 15 december 2012

Sektskolor och hemundervisning

Europarådets rapportör Rudy Salles kritiserar det svenska friskolesystemet för att vara öppet för att sekter skall kunna starta och driva friskolor. Enligt mig har hon fel! Man skall inte kritisera friskolesystemet, utan hela systemet. Detta anser jag efter att nyligen ha läst om den kommunala skolan i Nässjö, Malmbäcksskolan, som fick skarp kritik för sitt införande av kristendomen i biologiundervisningen. De följde säkert läroplanen, till viss del, men drog in religionen på ett sektistiskt sätt (verkar det som) i undervisningen.

Friskolor
Visst kan sekter starta skolor i Sverige. Scientologerna har ju startat dagis, Livets ord har en skola liksom Södermalmskyrkan. Alla tre kända för att vara sektaktiga samfund. Sedan finns det även muslimska friskolor och Waldorfpedagogik...

Det är allvarligt om det inte sker neutral och vetenskapligt upplagd undervisning i dessa skolor. Det som är mest skrämmande är ju den punkten som Livets ords skola försökte sopa under mattan som en bagatell "de fick betyg i kristendomen, men det fick man ju tills nyligen"... (Nyligen är inte nu eller nyss), och det skall man känna till om man driver en skola. Jag kommer ihåg hur de kämpade för att ändra det på den muslimska skolan jag jobbade på för att de visste att om de inte rättade sig direkt efter nya lagen så skulle de få kritik...
Alla dessa skolor är ett vapen i kampen för att indoktrinera barnen och inte ge dem en chans att lära sig om andra religioner, eller grenar av sin egen, och särskilt inte om evolutionen, som enligt dem kan vara skadligt för barnen. Men vem är värst, de uppräknade ovanför eller Opus Dei som skulle starta något skolliknande...

Men dessa skolor blir i alla fall kontrollerade och det ganska grundligt när det väl sker. Skulle sedan skolan bli anmäld till skolverket (vilket har hänt med den muslimska friskolan jag var på) så står de vid dörren på morgonen och vill titta på alla papper så att det verkligen är bra. De intervjuar även elever. Då kommer det fram om skolan har undervisat fel eller inte (inget kom fram vid den muslimska friskolan), vilket märktes på den kommunala Nässjöskolan på en rutinkontroll.

Hemundervisning

Hemundervisning däremot är ett gissel för att behålla barn i sekter, vilket statssekreteraren på utbildningsdepartementet påpekar kan vara en ett sätt för sekter att undervisa.

Hare Krishna

Han har så rätt så. När jag gick på lärarhögskolan så var jag med om att göra ett arbete som hette Hur fungerar en skola i ett slutet religiöst samfund. Där besökte vi Hare Krishnas "skola" utanför Järna i Södertälje (tidigt 90-tal).
De utnyttjade möjligheten att ha hemundervisning, och använde lagen genom att hänvisa till religion och sa:
"Kan inte den svenska staten garantera att våra flickor inte blir kära i svenska pojkar så får inte våra barn gå till en svensk skola".
De hade även rivit ut alla sidor ur NO-böckerna som handlade om sex och samlevnad och evolutionen för "Det är ändå inte sant", och barnen fick lära sig en ny Bagvadgithavers om dagen, och dess betydelse...
På den anonyma frågan (enkät) Vem är du kär i? svarade nästan alla Krishna, men en svarade "Krishna, fast egentligen i killen som sitter längst bak i salen"

Hemundervisning i Sverige... om de fortfarande håller på med "hemundervisning" där vet jag inte, men jag vet att de barnen flyttade ofta mellan länder för att inte få rötter i något land för att undvika att de skall söka sig till något annat.

Hemundervisning förbjuden, nästan

Två Kd riksdagsmän blev upprörda över att man inskränkte rätten till hemundervisning i Sverige, och skriver att folk emigrerar från landet för att kunna fortsätta med hemundervisning. De hänvisar till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 2 ”vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” (min fetmarkering)
Wow, jag är religiös och tror inte på evolutionen, därför tar jag mig rätten till att undervisa mina barn hemma så att de inte får lära sig något om den...
De hänvisar sedan till en ultraortodox judisk familj i Göteborg som faktiskt har fått rätt av kammarrätten i staden att ha hemundervisning. Ett beslut som jag definitivt inte stödjer. Undervisning om ens religion hör inte hemma i skolan. Det skall göras på fritiden (Dock är ämnet religionskunskap viktigt i skolan för att man skall känna till de stora religionerna och på det sättet minska segregationen och främlingsfientligheten- allt för att få folk att förstå vart främlingsfientligheten leder oss, dvs Sverige demokraterna mm)

Självklart finns det några som kan undervisa sina barn på ett bra och neutralt sätt, och jag kan se ett behov om man bor långt ut på landet i tex norra Sverige och har flera mil till skolan. Men risken när man vill göra det av enbart religiösa skäl är att det inte blir fullgod undervisning. Det kommer då istället att bryta en konvention som är viktigare än Europakonventionen, som är viktigare än några extremreligiösa föräldrar, och det är barnkonventionen som skall skydda barnens rättigheter (både mot kroppslig stympning av könen). Är det inte barnens rättigheter att få lära sig om andra religioner, kulturer och framför allt vetenskapen? Skall vi inte värna om barnen?

Vi måste kämpa för barnens bästa och inte föräldrarnas bästa. Barn som uppfostras och lär sig extrema yttringar riskerar att bli farliga för samhället, spelar ingen roll om det är judiska, muslimska eller kristna barn.

söndag 9 december 2012

Evolution/skapelseberättelse - Frångår läroplanen!

När jag läste artikeln Psalmsång och skapelseberättelse får kritik av Skolinspektionen i tidningen Dagen blev jag rädd. En artikel som även SVT tar upp.

Där står det att det sker psalmsång i skolan och att evolutionen likställs med skapelseberättelsen ur Bibeln. Rektorn hänvisar till att de flesta i skolan går i söndagsskolan och därför kommer det många frågor om vad som sagts där.
Den skola jag skriver om är Malmbäcksskolan i Nässjö, en kommunal skola i en frireligiös bygd (enligt rektorn). Skolinpektionens rapport om skolan finns här, och där står en hel del om småsaker som skall rättas till (så är det på alla skolor, inget konstigt med det), men även om de saker som artiklarna skriver om.

Jag förstår mycket väl Skolinspektionens kritik när en skola inte följer skolverkets riktlinjer i denna fråga. Risken är stor att eleverna inte alls får lära sig ordentlig vad evolutionen, big bang, dinosaurierna mm är enligt vetenskapen. Risken är stor att man försöker följa kreationisternas och intelligent designs olika devis. Läs bara denna länken om hur en kreationistisk lärobok i USA ser ut. Skrämmande. Får inte eleverna lära sig korrekt om vetenskapen är det inte konstigt att så många personer numera tror på jorden undergång 21 dec 2012 och andra konstigheter (och hela tiden tvivlar på att vetenskapen gör va de kan för att förbättra det för oss).

Själv har jag jobbat på en muslimsk religiös friskola och där hade jag inga problem med att ta upp evolutionen, big bang, sex och samlevnad och allt vad vetenskapen säger. Därför ser jag inte hur rektorn (som jag annars skulle ha försvart med tanke på hur kort tid han hade jobbat där) kan försvara sina lärare och säga som han gör i artikeln. Vi pratar ju inte om en religiös friskola utan om en kommunal som skall vara neutral vad det gäller religion! Undrar om de har några elever med annan tro än kristendom, och hur de i så fall blir bemötta om allt skall handla om söndagsskolan...

(Sedan får barnen gå på fredags, lördags eller söndagsskolan och lära sig om olika gudar och hur man skall uppföra sig. Det är deras fritid. Låt oss bara hoppas att de lär sig att respektera varandra och att kvinnorna är lika mycket värda som mannen. Jesus gjorde det ju bättre för kvinnorna som visade att de inte var "orena" för att de hade mens (Matteus 9:18-) och gjorde dem till jämlika männen. Hoppas att de inte får lära sig som den kristna högern i USA lär ut att de skall vara underdådiga mannen...)

Pepparkaksgubbar är "afrikaner"?

(This news, about the gingerbred ban in english, so that any english speaking person will understand)

Uppdatering: Som sagt, jag tror sonen att det är efterhandskonstruktioner (även om ordet inte kommer från ett barn... han säger de ljuger). Stå på er!

Att vara ickerasist är inte lätt. Det händer så ofta att de faller på eget grepp och lägger värderingar i barnens huvud, utan att förstå hur fel det blir...
Pepparkaksgubbarna är nu kränkta och hela svenska julen är rasistisk som bakar dessa kakor!

"Pepparkakgubbarna och gummorna är negrer" (fast man inte får använda det ordet eftersom det har blivit ett skällsord för att man i USA säger "nigger"... vilket får mig att tänka på Centrum mot rasism som gav sig på det glassnamnet.) Eller för att vara mer korrekt, afrikaner. Nej. Det är helt fel. Det är bruna kakor man äter i Sverige underjulen, och de är väldigt goda med grönmögelost på också!

Nu har ett barn stoppats på Kanalskolan i Laxå för att han ville vara pepparkaksgubbe. Enligt Nerikes allehanda tog de bort det för att ingen skall känna sig stött, och inga pepparkakor skulle det heller vara av samma anledning. (Den anledningen förfinade de sedan för att de insåg hur fel det blev så de sa det berodde på allergiker.)

Efter den massiva kritik som spridit sig på de sociala medierna har Barn och utbildningschefen i kommunen sagt att "det är ett missförstånd" och att det var ett gemensamt beslut i klassen eftersom eleverna hade beslutat vilka sånger som skulle sjungas och de valde inte den. Då hade läraren sagt att det inte behövdes några pepparkaksgubbar heller... 
En väldig efterkonstruktion här!
Valet av sånger har säkert skett i så kallad "elevdemokrati". Jag är lärar och vet hur det kan gå till... Vem tog fram sångerna man skulle rösta på? tar man inte fram pepparkakssången så röstar de inte på den i klass 4, och om man väljer att ta fram den sist så kan man säga "vi har redan så många sånger, så det blir för många..eller hur?" och den väljs inte.
Uppdatering: De kommer fortfarande inte att bjuda på pepparkakor "pga att det finns så många olika allergier". Stackars barn med allergier i den skolan som nu kommer att bli mobbade... I alla andra "vanliga" skolor brukar man kunna bjuda på pepparkakor OCH ett alternativ för de som är allergiska (vilken allergi detta handlar om vet jag inte, nöt kanske...) Undrar hur skolan tacklar det problemet i skolbespisningen. Har de förbjudit allt som inte är hallal och kosher+ allt som innehåller allergiframkallande ämnen så att de inte skall stöta sig med någon och riskera att göra fel? UTBILDA ER PÅ SKOLAN!

Laxå kommun

Laxå kommun är en liten kommun i Närkes skogar med 5 471 invånare. De har nog inte många invandrare i den kommunen och brottas då med problematiken att förstå invandrarna och när de känner sig kränkta. De tror att allt som kan tolkas rasistiskt gör det, utan att förstå att invandrare har mycket stor förståelse för oss svenskar och om de informeras om hur den svenska kulturen är så är det inga problem.


Nigger

Se bara på den muslimska friskola som jag jobbade på med övervägande elever från Somalia. det var en chock att höra dem ropa när de sprang ut på rast "skall vi spela Nigger?", men jag blev glad för jag förstod att de inte tog illa vid sig över sådant som inte är menat att såra. Det var ju en lek bland många andra. Tror ni den afrikanske rektorn förbjöd dem att kalla spelet för det, eller de etniskt svenska/finska lärarna? Nej, man skall inte mata trollen.

De verkliga rasisterna

Det är inte läraren som är rasistisk, eller rektorn som gick med på det. De är bara inte så vana med denna problematik och behöver lära sig genom att åka på studiebesök till invandrartätare skolor och se hur lärare och annan personal gör där.

De verkliga rasisterna är de som ser detta som ett sätt att hoppa på invandrarna ännu mer (fast de inte har gjort något fel i denna fråga). De tar varje möjlighet de kan för att trycka ner andra folkslag och lyfta upp sig själva.

Ofta är dessa svenskar lågutbildade och anser att invandrarna som kommer hit tar deras jobb, men själva vill de inte jobba som taxichaufförer eller städare på skolor, arbeta på ålderdomshem mm. De vill ha hög lön, men orkar inte utbilda sig. De kan inte inse att utan invandrarna (som ofta är högutbildade, men har "skitjobben") skulle Sverige stanna och de själva skulle få tvätta toaletterna mm. Har de inget sommarjobb? Åk då till Jimmie Åkessons hemkommun. Där finns det gott om sommarjobb i form av jordgubbsplockning. Jag har själv jobbat på de jordgubbsstyckena i 10 år och om man bortser från ägaren av marken så kan man nog räkna antalet svenskar jag hade på stycket under alla år på mina fingrar och tår... Var var alla de arbetslösa svenskarna som klagade på att invandrarna tog deras jobb? Jo de var hemma och klagade och orkade inte ta tillbaks jobben för "det är för jobbigt". 

Nu för tiden söker de sig istället till extremhögerns rasistiska nätsidor såsom Fria tider som skriver två artiklar om pepparkakorna och nationell.nu (skall inte heller glömma avpixlat). Läs bara kommentarsfälten så förstår ni (de uppmanar att man ringer/mailar till rekton på skolan genom att lägga namn och uppgifter om henne, och "redaktionen låter det stå kvar...)

Är det dessa som svenska folket vill rösta fram i nästa val via Sverigedemokraterna?

Invandrarrasism

Självklart finns det många och ofta mycket hemskare rasism bland invandrargrupperna med. De isolerar sig och ser ner på svenskar och andra folkslag som kommer från deras egna hemländer. Det märktes tydligt när Jugoslavien bröt ihop och de forna vännerna i Sverige helt plötsligt blev fiender för de kom från olika folkgrupper, och man ser det mellan folk från mellanöstern. 
ALL TYP AV RASISM MÅSTE BEKÄMPAS

fredag 7 december 2012

Fanatism och julkalendern

Hur fanatisk kan man vara undrar jag. JulkalendernMysteriet på Greveholm – grevens återkomst, handlar om ett så kallat spökhus, och barnen har kontakt med spökena. De har även lekt "anden i flaskan". Detta har upprört minst 7 personer som har anmält Julkalendern till Granskningsnämnden.

Jag vet inte om den katolske prästen Zbigniew Golebiewski vid Sankta Annas katolska församling i Nyköping, men en sak är säker - Han anser att SVT är den ondes hantlangare. Det verkar ha inte vara ensam om, vilket anmälningarna visar.

Jag kan bara hålla med regissören Dan Zethraeus om att vi har religionsfrihet i Sverige, och tack och lov lämnade vi påvedömets förtryckarregim (Katolska kyrkan) under 1500-talet. Sedan har friheten gradvis kommit sedan mitten av 1800-talet så att vi nu får tycka och tro vad vi själva vill.

Vad jag är skeptisk till i detta sammanhanget är prästens och de sju anmälarnas bristande tro på att barn kan skilja mellan saga och verklighet. Spöket Laban, som är ett barnprogram tar ju även det upp spöken... Skall den serien med anmälas? (trodde inte det). När jag ändå tar upp det så kan jag påpeka att (den något fanatiska) bloggaren apg29 är lite kritisk till den "spiritistiska indoktrineringen", men han har inga problem att låta sin dotter titta på det, tillsammans med honom. All heder åt det!
Kan det vara så att dessa religiösa fanatiker som har anmält julkalendern faktiskt är rädda för att deras egna barn, när de får reda på att spöken bara är en saga och att man inte skall tro på allt som sägs, skall börja tvivla på att den religion som föräldrarna försöker trycka på dem kanske är fel?
De är rädda att barnen skall våga tänka längre än 10 000 år bakåt i tiden, att de skall bli tvivlare!
Skolan och internet lär ut att man alltid skall vara kritisk till allt man läser och undersöka källan. Finns det inte bra källor skall man vara försiktig på att tro på det... och en förälder är inte alltid en bra källa...

Det som är bra i det hela är att det visar sig att de flesta (enligt kommentarsfälten) tycker det är sjuka anmälningar och reagerar mot vansinnet.

Se det för vad det är : EN SAGA!

lördag 1 december 2012

"Nationalsocialistisk" demonstration

Sveriges så kallade nationalsocialister (NS) hade tillåtelse att demonstrera idag, på Calle dussins dödsdag, i Stockholm. Karl XII, kungen som gjorde att Sverige förlorade stormaktsstatusen och blev ett lagomland. Det är det som NS vill hylla, eller? Det verkar inte som om de har läst på historien, vilket inte är konstigt eftersom personer med lite bakgrundsfakta (kompetens att läsa) inte skulle gå med i en sådan extrem rörelse.

Enligt GP och SvD så omhändertogs en del personer som ville demonstrera MOT dessa läskiga typer som inte verkar ha mycket mellan öronen. Mycket bra gjort av polisen. Vi skall inte låta det bli till stora konflikter mot sådana personer som inte kan diskutera utan bara vill använda sina anabolpumpade biseps. De som vill demonstrera och agera mot denna typen av extrema organisationer bör istället göra det på fredliga sätt och lyfta upp hur vackert Sverige är som mångkulturell stat. Hjälp till så att vi kan utbilda alla i skolor som fungerar (tillägg efter kommentar, eftersom det blev otydligt: Många skolor fungerar inte bra nu, det vet jag av egen erfarenhet). Då kommer dessa löjeväckande tendenser att försvinna för att ungdomarna inser att det är idioti på låg nivå. Dagens ungdomar är inte dumma (inte de flesta i alla fall... de få som är det syns på NS demonstrationer och tror de är häftiga...)

Uppdatering:
Eftersom någon ansåg jag kunde jobba på Expo tar jag mig friheten att länka till Expos artiklar om händelsen
Denna  om 2012 och denna som är en historisk betraktelse.