tisdag 12 mars 2013

Skall Måhl styra skolan?

Just nu pågår det en debatt om skolan och om man skall gå om en klass när man inte når målen.
För mig är svaret kluvet. Per Måhl, som är känd inom skolvärlden och betygssättningssakkunnig har en åsikt medan Per Båvner, sociolog och analytiker på utbildningsdepartementet tills i fjol, har en annan. Enligt mig har båda rätt.

Båvner

Båvner har rätt på det sättet att elever som går om i senare årskurser oftast är skoltrötta av att ha misslyckats under så lång tid att de redan har gett upp. För dem är skolan bara en lång väntan på att bli utsläppta så de kan få jobba, och de har svårt att inse att jobben där de kan tjäna lite mer pengar kräver utbildning. De behöver vinna denna insikt själva genom trial and error.
Båvner går igenom ungefär samma tankegångar jag gjorde när jag beslutade mig för att inte göra lumpen- Ett år utan lön gör att jag förlorar mycket rent ekonomiskt... Enligt Båvner så kostar det först och främst ca 100 000 kr/år, vilket i sig är en stor summa pengar som skulle kunna användas till extra resurser för hela klassen och stödja många istället för en omgång (om nu skolan hade fått dessa pengar, vilket den inte får). Sedan är det kostsamt för staten att arbetsföra personer inte kommer ut på arbetsmarknaden så tidigt. Men till Måhl istället då

Måhl

Måhl anser att om man går om tidigt (innan 16 års ålder) så får man en chans att lyfta upp sina kunskaper så att man kommer i fatt. De som inte går om innan 16 kommer ändå att tvingas göra det i gymnasiet (det som var IV) eller andra arbetsmarknadsutbildingar och då kosta större resurser. Dessa personer riskerar även att falla in i kriminalitet (min kommentar, inte Måhls) när de ser sig i en hopplös situation.
Den kostnadsbesparing som Båvner ser gäller ur statliga ögon, och inte i ögonen på en rektor, för rektorn får knappt några extra resurser för att ta hand om elever som fortsätter (med ett åtgärdsprogram), men en omgång ger dessa pengar.

Min åsikt

Att gå om för sent ger inget, anser jag, eftersom eleverna är så skoltrötta att de bara kommer att fortsätta misslyckas och kosta samhället dyra pengar.
Det som behöver göras är därför att lärare på de lägre åldrarna måste bli bättre på att våga säga ifrån, och få stöd av rektorn, när de upptäcker en elev som behöver stöd i form av ett extra läsår. Helst skall man gå om innan årskurs 4, för det är oftast bristande läs och skrivkunskaper som gör att man kommer efter och har svårt att komma i kapp. Det har hänt mig allt för många gånger att jag har fått sitta i klass 7 med yxan och sagt (lite hårddraget) "Ditt barn har inte kunskapen och möjligheten att klara nästa läsår utan måste nog gå om". Föräldrarna har då chockat svarat "Men vi har ju i 6 år fått reda på att vårt barn jobbar bra och klarar sig". Jag har då fått förklara att läraren har menat "...klarar sig utifrån sina förutsättningar, men inte når upp till målen". Efter en diskussion för stå de oftast och barnet har fått gå om, men detta förfaringssätt skulle inte behöva ske. Barnet är redan trött på misslyckanden där och skulle gått om tidigare (annars inte alls).
Nu är risken för detta mindre när eleverna får betyg tidigare, men jag undrar ändå hur många av "mellanstadielärarna" som sätter F på snälla elever för att inte göra dem ledsna. Att sätta betyg ingår i lärarutbildningen för högstadiet och gymnasiet, men hur mycket har det behandlats för låg och mellan under lärarutbildningarna före år 2005?
Att sedan tycka som grön ungdom och bara vilja ge ett omdöme istället för betyg har ju visat sig inte fungera. Det är ju så det var innan, de styrs bara av sin ideologi enligt detta svar. Nå får eleverna ett betyg, och omdöme med åtgärdsprogram måste skrivas om man inte får godkänt. Omdömesskrivningar för alla elever (upp till 200 st för vissa ämneslärare) är dock så omfattande att skriva att ännu mindre tid skulle finnas till lektionsplaneringar.

Måhl påpekar även att rektorn måste få ett bättre stöd från skolverket för att kunna ta denna typen av beslut. Jag tror att de har det redan, men tydliga riktlinjer skadar aldrig.

Egen erfarenhet

Jag har själv råkat ut för att en elev behövde gå om, men rektorn ville inte det (eleven hade släktskap med rektorn som då såg det som ett misslyckande). Där var problemet språkliga som gjorde att eleven inte förstod nyanserna i texter även om den hade bra svenskt uttal. (att säga meningen "det är fler ägg på det bordet än på det" betyder inte att man förstår vad ordet "fler" betyder. (Här pekade eleven på det bord med minst antal ägg och sa fler!), se Gunilla Molloys matematiska begreppsordlista sist i denna länken) Eleven fick stora problem med alla skolämnen eftersom den inte förstod vad som var fel i det den gjorde, och extra resurser fanns för att förklara. Denna elev hade tjänat på att få ett år extra i lugn och ro för att förbättra sitt språk när den gick i klass 4 än att komma efter i alla ämnen och alltid känna sig misslyckad.

Låt elever gå om om de behöver det, men vänta inte tills årskurs 8, för då är det för sent!
Avslutar med en video om hur viktigt det är tt lära sig alla ämnen

måndag 11 mars 2013

Allmänbildningens kunskapskomplexitet

"To bee or not to bee", är en fråga som diskuteras i en känd story. För att förstå vad som menas, och andemeningen i uttrycket måste man ha allmänbildning. Man måste känna till både litteraturhistoria, filmhistoria, barnböcker, engelska och erfarenhet. Det är väldigt komplext vilket gör att många ofta missar nyanserna i det som sägs och inte sägs i konversationer runt middagsbordet eller förhandlingsbordet.

Det första många reagerade på, tror jag, när de började läsa detta inlägg är att jag stavade fel i det engelska citatet, men jag tror inte att Nalle Puh anser det när han anspelar på honungens kungar, även om William Shakespeare nog hade reagerat.


Klippet här ovanför är episod 11 säsong 3 från 1990 och hette på engelska det citat som jag inledde med.

Detta var bara ett enkelt exempel för att belysa vad Krzysztof Bak, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, försöker belysa i DN-kulturs artikel Svenska studenter har alla svar – men inga frågor.

När man är på högre utbildningar och skal vidare ut i arbetslivet så gäller det att man inte bara har kunskap i det ämne man har studerat utan även att man har så mycket kunskap utöver det att man kan sätta in sina arbetsuppgifter i en komplex helhet som inbegriper allt ifrån (i min kommande profession):
Medicinsk teknik, läkarjargong, ingenjörsjargong, kulturella och religiösa skillnader blandat med modeordet social kompetens. Dessutom är historiekunskap ett måste för att förstå de olika kulturella skillnaderna.

Som ingenjör kan jag inte bara förlita mig på att ha alla svaren. Hur skall jag då veta vilka behov de som skall använda tekniken har av den? Man måste lära sig att ställa rätt sorts frågor inom alla utbildningar för att få fram så bra och flexibla lösningar som möjligt samtidigt som vi får alla att bli mer intresserade av allmänbildning för sin egen och arbetets skull. Det är där den svenska utmaningen finns för att bli en spjutspets inom vetenskaperna!

Det är även där, i den fria kunskapens värld som jag försöker röra mig och påverka genom att vara medlem i Wikimedia Sverige (Det kostar endast 100 kr att bli medlem och stödjer allas rätt till fri kunskap).

Som avslutning, och ett tillägg utifrån första kommentaren, kommer här ett tips från en professor i Virginia, USA. Det klippet säger ungefär samma sak som jag.

Wikipedia och nyheter

För någon månad sedan upptäcktes Richard III:s grav. En av de saknade kungagravarna i England. Vad har graven gemensamt med stjärnan Tau Ceti som har en nyupptäckt jordlik planet runt sig?

Jo, aftonbladets reporter som skrev artiklar om dessa två händelser testade ett nytt grepp för att ge information till sina läsare: Han länkade till de artiklar på Wikipedia som handlade om det han tog upp, istället för att bara länka till engelska tidningar (som då skulle ha tjänat reklampengar utan att gagna aftonbladet).

Hur togs detta emot av aftonbladets läsare? Eftersom jag inte har frågat så vet jag inte, men att en hel del tyckte det var intressant syns på wikipediaartiklarnas statistik:
Tau Ceti: Wikipedialänk och aftonbladetlänk ökade från ca 5 läsare/dag till 1051 den dagen! (stat)
Beboliga zonen: Wikipedialänk (samma artikel) ökade från ca 10 läsare/dag till 715 den dagen. (stat)
Richard III: Wikipedialänk och aftonbladetlänk från ca 20 till 3964 läsare den dagen. (stat)Är då aftonbladet en bättre tidning än ex DN? Det får ni bedöma själva, men mervärdet av att kunna få bakgrundsfakta är stort, vilket läsarna tydligt visar. Här får de nu neutralt skriven information som inte är sponsrad på något sätt med reklam, utan endast via donationer till Wikimedia Sverige (och medlemsavgifter som ni med kan betala om ni vill stödja den fria kunskapen).

Är detta något att eftersträva?

Jag tycker det, eftersom det förutom nöjdare läsare även gör att det blir lättare att hitta kunskapen. Många hungrar efter det, men vet inte var man skall leta.
Tag bara kometen C/2011 L4 Pan-Starrs som det står om i tidningarna nu. DN, GP (och denna från GP), UNT och aftonbladet (en annan reporter). Vill man veta mer så måste man själv leta, eftersom ingen av tidningarna har länkat till Wikipedia. söker man på Wikipedia på hela kometnamnet får man ingen träff, eftersom den heter C/2011 L4 (länk), och sedan har fått extranamnet Pan-Starrs. Det hade gett läsarna ett mervärde om de hade kunnat läsa den intressanta artikel direkt, och det kostar ju inget!


Min förhoppning är att fler tidningar följer aftonbladet och länkar till Wikipedia, för där får man djupare kunskap!

onsdag 6 mars 2013

Torka röven med Bibeln?

En stor religiös skandal har uppdagats i Norge! Företaget Lambi har omedvetet tryckt bibelverser från Korinthierbrevet kapitel 13 och Matteusevangeliet kapitel 6 på toalettrullar sedan i höstas. Dessa har sedan sålts (så in) i norden, men stoppas nu när det uppmärksammats.

Både norska kyrkan och katolska kyrkan tycker att det är upprörande och blir ännu mer förgrymmade över att Lambi inte ens visste varifrån deras verser kom. Alla de som köpte dem visste nog inte heller det... (Bibeln är helig för muslimer med, så om de hade vetat om det hade de inte köpt det)

Jag håller med kyrkorna att det är respektlöst att göra så, och anser att även om det var kunderna som föreslog kärleksbudskap så borde den ansvarige ha utnyttjat internet och sökt på citaten så att man visste varifrån de kom. Det kan ju vara upphovsrättsliga saker det gäller.
En enkel googling på ett av citaten "Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara" gav 37 600 träffar (länk till sökningen), varav de första går till kristna sidor som citerar Bibeln. Hur svårt kan det vara?

Respektlöst, men ett misstag, jag tror på Lambi och förlåter dem (Jesus var ju med förlåtande). De flesta här i norden är väldigt förlåtande och kan ha överseende med sådana här saker. Hade det däremot hänt med koranverser så hade det blivit en folkstorm från mellanöstern och över hela den muslimska världen. Svenska, Danska och Norska flaggor hade bränts och ambassadtjänstemän och turister hade riskerat att bli mördade av ilskna personer. Här i denna fråga finns det mycket som måste göras!
Även om jag, som sagt, anser att de inte skulle ha tryckt bibelverser på pappret så har de all rätt i världen att trycka både det, koranverser, eller andra religioners verser på toapapper. Vi har religionsfrihet i Sverige och norden, och däri ingår det att man får kritisera olika religioner, skämta om dem och göra narr av dem.
Det är en demokratisk rättighet, men konstigt nog så är det bara en högerextrem nyhetsblogg som tar upp detta, och det är Exponerat.nu. Jag tror att det är för att media är rädd för att verka antimuslimska eller rasistiska, men för mig är det obegripligt. Genom att inte påpeka det och lyfta upp denna fråga om förståelse för rätten att få kritisera religioner så går de extremhögern till mötes och gör dem till partier som man skall tycka synd om, så att de får fler röster.

Stöd istället alla svenskar genom att våga skriva negativa saker om alla svenskars olika religioner. Låt inte den lilla extrema grupp av extremister som bor i Sverige skrämma er till tystnad, för det vinner bara extremhögern på.
(Alla som är svenska medborgare är svenskar i lagens bemärkelse och har därmed samma rätt att kritisera alla religioner)

Judarna får återvända!

Judarnas ättlingar får äntligen återvända efter mer än 500 år i landsflykt från Spanien! Den smutsiga inkvisitionen och fanatismen gjorde att alla ca 300 000 judar i Spanien tvingades att döpa sig eller gå i landsflykt 1492, de kallades för sefarditer. Den 31 juli kom en flotta från osmanska riket och räddade 150 000 av dessa landsflyktingar till det muslimska väldet! Tänk vad öppna muslimerna i nuvarande Turkiet var på den tiden, när de kristna hade religionsförföljelse, samma år som Christofer Columbus "upptäckte" en ny kontinent att förslava och stjäla guld ifrån.
Jag förstår sultan Beyazit II som åkte till judarnas undsättning, eftersom Spanien tidigare det året hade tvingat alla morer att gå i landsflykt.

Nu till nyheten, och vad den innebär

Judarna ättlingar till de som fördrevs och tog skydd hos de hjälpsamma muslimerna får återvända, om de kan bevisa det, men morernas ättlingar får det inte. Snacka om diskriminering! Jag förstår att muslimska lärda som anser att det är orättvist och säger att detta enbart är ett sätt att lugna Israel efter att Spanien röstade för att Palestina skulle få observatörsstatus i FN:s generalförsamling.

Det hela är bara politik, men Spanien glömde en sak i sin vilja att slicka Israel där bak (Israel är ett land som liksom alla andra länder kan göra fel och skall kunna reprimeras utan att man riskerar att kallas för antisemit - precis som islam skall kunna kritiseras utan att man kallas för rasist...):
Spanien är inne i en väldigt djup depression med tusentals arbetsföra personer som tvingas emigrera, bland annat till Sverige, för att försöka hitta jobb på grund av den skyhöga arbetslösheten. Europa översvämmas just nu av dessa, eftersom Spanien inte klarar av att ta hand om sitt eget folk. Hur skall de då kunna hjälpa de nya landsmännen när de inte har pengar?

Carrey attackerar katolska kyrkan

Jim Carrey har väckt liv i den sovande pedofilskandalen inom katolska kyrkan! (Dessvärre verkar svensk media inte bry sig om det, bortsett från Aftonbladet som är den enda tidning som skriver om det!!!)
Han anklagar påven Benedictus XVI för att pensionera sig och dra sig tillbaka för att slippa vittna mot andra präster. Det hela är endast ett politiskt spel för att försöka komma bort från skandalen och börja på ny kula.
Jim Carrey
Såhär sa Jim Carrey:
"Barn skadas och de har skadats. Varför skyddar vi inte det mest oskyldiga vi har? Varför är vi så villiga att vända blicken åt ett annat håll? Så fort en organisation har stora tillgångar att skydda är ärlighet omöjlig. Jag tror att det har hänt med den katolska kyrkan."
Vilket visar att han värnar om barnen, inte en institution

Jag anser att det är mycket bra att en som säger sig vara troende, och är en storkändis, vågar gå ut med sådan kritik. Nu hoppas jag att fler vågar göra sin röst hörd mot orättvisor gjorda av katolska kyrkan. så att inte Carrey och Melissa Gates står där ensamma.
De är inget överstatligt verk som får göra som de vill och ha sina egna lagar, utan måste behandlas lika inför lagen.
Hornen började växa tidigt hos Benedictus XVI
Även den eminenta författaren och debattören Christopher Hitchens ansåg att påven skulle ställas inför rätta (Youtube-klipp här). Det är därför som han nu kommer att gömma sig på en avskild plats. Eftersom han är antiteist så har inte kyrkan tagit allt för mycket notis av honom i detta avseende, utan skyller på hans antiteism, men Jim Carrey är som sagt troende och därför är det ju en i det egna ledet som kritiserar- Men det bryr sig säkert inte maktfaktorn "den kaotiska kyrkan" om...

En ikon är död!

Venezuelas president Hugo Chávez har dött och landet har nu sju dagars landssorg. Det var inte överraskande, eftersom cancern hade jagat honom länge. 14 år vid makten och där lyckades han förändra mycket i Venezuela och banade väg för förändringar i Sydamerika. Han fick fler att inse och förstå hur USA styrde och ställde på sin bakgård. Det Sydamerika som vi i Europa knappt fick lära oss något om i skolan. Det som var USA:s lekplats började försöka göra sig fritt. Nu är Chávez tid över, och jag hoppas att det inte blir en allt för stor maktkamp. Militären säger sig i alla fall stödja vicepresidenten, och jag hoppas att de tillsammans med de andra latinamerikanska länderna fortsätter sitt samarbete för mer rättvisa.

Reaktioner

Carl Bildt anser att Chávez plundrade oljetillgångar, vilket jag kan förstå. Han är ju delägare (har varit) i Lundin Oil som ju är kända för att ha utnyttjat fattigdomen i Afrika för att kunna utvinna olja billigt. Chávez tog tillbaks oljan till folket efter att den hade sålts till utländska storföretag... Hur som helt så kommer hans död att påverka oljepriset i världen eftersom Venezuela är den fjärde största oljeproducenten.
Som svar på de svenska reaktionerna skrevs följande ledare  i DN av Kajsa Ekis Ekman

Obama vill "främja de demokratiska principerna". Undrar om det är på det sättet som de gjorde mot Chile som redovisas här under han menar. Klart är i alla fall att Venezuela nu kommer att vara väldigt rädda för interventioner från USA. Det kan nog bli på gränsen till paranoia.

Vänsterledarna i Latinamerika är däremot ledsna, eftersom de förlorade en stark bundsförvant so vågade stå emot USA:s maktmonopol i området


USA:s interventioner i Venezuela

Det kommer att dröja länge innan vi vet hur mycket USA stod bakom för att försöka försvåra Chávez styre genom sanktioner, sponsrade strejker mm. För att få en förståelse hur de har jobbat genom tiderna mot länder där folket vill ha demokrati för alla och inte bara de rika, i Sydamerika kan man gå till Church-rapporten som USA sammanställde över deras egna interventioner i Chile mellan åren 1963-73. Den sammanställdes 1975, alltså är det mycket som inte har skrivits där eftersom det är hemligstämplat.


Gjorde Chávez fel?

Han gjorde säkert mycket fel, det gör alla människor. Frågan är inte den, utan hur skulle ni som dömer honom ha gjort i hans ställe när hans folk utsätts för direkta och indirekta hot hela tiden?
De nyheter vi fick från landet, varifrån kom de? Från Chávez propagandaapparat eller från oppositionens propagandaapparat? Hur vinklade var de nyheter som vi fick och som sedan användes för att döma honom? Wikipedia, som försöker skriva så neutralt och sakligt som möjligt, har diskussionssidor om varje artikel, och på Venezuelas diskussionssida kan man se hur en nyhet kan tolkas olika beroende på hur långt bak i tiden man går i statistiken.
Skall vi gå bakåt i tiden med Chávez med? Då förstår man lättare varför han inte ville ha de multinationella företagen som sög ut landet och använde de fattiga som billig arbetskraft. Tittar man bara på nutiden så förstår man företagen som ville behålla sina kassakor och investeringar som de gjort med stöd av den gamla makteliten. Ett land är dess befolkning och inte en liten rik maktelit. Chávez visade detta och fick därför kämpa för sitt land och ursprungsbefolkningen i Sydamerika.


Chávez lever!

Hávamál passar perfekt att citera här, liksom jag gjorde på en chilensk frihetskämpes begravning efter att hon likaså hade somnat in efter en tids cancer:


Fänaden dör,
fränder dö,
själv dör du likaledes;
ett vet jag
som aldrig dör:
domen som fälls om den döde.


Chávez är död, men domen över honom, det vill säga hans rykte, kommer att leva kvar länge och han kommer för alltid att vara en symbol för de fattiga i Sydamerika att det går att kämpa för rättvisa. Mycket förändrades, men mycket finns kvar att förändra! Han räknas av många som en av de största frihetshjältarna!

Sólo la verdad nos hará libres

tisdag 5 mars 2013

"Rasdiskriminering" mot muslimer?

Helena Benaouda, vars svärson Munir Awad sitter i fängelse för planeringen av attentatet mot Jyllandsposten har skrivit en debattartikel om det "rasdiskriminerande" Sverige tillsammans med tre personer till från föreningen Nätverket Svenska muslimer i samarbete. För att man skall ta deras debattartikel allvar borde de börja med att uttrycka sig korrekt. Om man skall tänka rasistiskt måste det finnas en etnicitet som man kan ge sig . Det finns det inte här. Jag har aldrig sett någon etnisk svensk som konverterat till islam ändra skepnad och bli arab.

Presskonferens om den rapport som föreningen skickar till FN hålls i World Trade Center i Stockholm 5 mars
Helena Benaouda, bild på Wikipedia

(Rubrikerna här under tog jag utifrån aftonbladets artikel)

Religionsfrihet

Islam är en religion, och muslimerna är inte ett folkslag. Det är religionsfrihet i Sverige. Det betyder att man har frihet att tro på vad man vill (så länge man inte förstör för andra med sin tro, tex genom att man förtrycker en grupp såsom kvinnor eller homosexuella).
I religionsfriheten finns även FRIHETEN ATT KRITISERA EN RELIGION. Det är en rättighet i Sverige som jag har gjort flera gånger på min blogg mot olika religioner. Att kritisera en religion är INTE att kränka utövarna. En religion är INTE en person!

Terroristlagarna

Det kanske är så enkelt att det kommer fler muslimer än icke-muslimer från länder som uppmanar till terrorism till Sverige? Sedan är det ju som sagt så att vi har haft ETT terroristbrott i Sverige att räkna med, och han sprängde sig själv, men Helenas egen svärson visar ju att vi måste vara vaksamma!!! Det finns ett reellt hot från vissa extremistiska grupper (de högerextrema grupperna går inte under terroristlagen utan oftast grips de för småbrott innan).

Jobbstatistiken

Invandrare har svårare än svenskar att få jobb.
Kan ni ta den statistiken och jämföra med etniska svenskar som konverterat till islam för att se hur väl det stämmer överrens. Det skulle vara ett bättre mått, eftersom arbetslösheten bland alla invandrare från de områdena är högre än bland svenskar.

Konvertiter

Ni vill att man skall undersöka hur dåligt konveriter TILL islam behandlas av svenska samhället. Har ni tänkt på att själva göra något för att förbättra hur konveriter FRÅN islam behandlas och hotas av muslimerna (deras famlijer till exempel)?
De konvertiter jag känner kan inte åka till sina hemländer för då avrättas de. Jobba för dessas mänskliga rättigheter med

Forserum och boendesegregationen

Det som hände i Forserum och boendesegregeringen är inte ett "muslim"-problem, utan ett problem i allmänhet med invandringen till Sverige. Invandrgrupper dras till sina likar och därför blir det grupper med samma etnicitet som bor tillsammans. Det gör att de andra grupperna ser det som ett "Vi" och "dom"-problem. Problemet är INTE bara Svenskar mot muslimer, utan även andra grupper mot varandra, ex assyrier mot de som förtryckte dem i hemländerna och kurder mot turkar. Se det riktiga problemet och gör er inte till offer. Jobba istället tillsammans med alla grupper så att det blir bättre.

Kommentarsfälten på internet

Det är inte ett problem enbart mot muslimer. Gör er inte till de enda offrena. Som av en händelse gick jag igenom nätrasismen, näthatet, i mitt förra inlägg på bloggen och där syns det tydligt att detta är ett allmänt problem för alla som vågar säga ifrån. Självklart måste något göras, men det är inte "för islam" utan för allas rätt att uttrycka sig.
Uttrycker jag mig negativt mot islam som religion så riskerar jag att utsättas för mordhot också inte bara i Sverige utan även från andra länders muslimer. Det är också något vi måste jobba för att motverka. Rätten att kritiskt granska islam likväl som kristendomen måste finnas. Det är en demokratisk rättighet! Däremot inte smutskastning likt den kommentar jag saxat in i ovan inlägg om en muslimsk kvinna.

måndag 4 mars 2013

Näthatet, en genomgång

Uppdatering: Mindre än en vecka efter att jag skrev detta inlägget går polisen i Kumla ut med att en 13-årig tjej antagligen har begått självmord efter att ha utsatts för näthat, mobbing och hot via internet. Föräldrar vakna och börja kontrollera vad era barn gör på nätet. De kanske utsätts, eller utsätter andra, för saker som ni inte i er vildaste fantasi kan drömma om. Vänta inte tills det är för sent som med denna stackars tjej som fick bära allt själv och inte orkade.

Som jag skrev i inlägget Näthat och kommentarer så skall jag ha en lektion om näthat på en folkhögskola denna veckan under temat rasism. Detta för att förbereda studenterna inför ett föredrag med Lisa Bjurvall. Det är lättare att förstå vad hon pratar om om man innan dess har fått se vad näthatet är för något och deras olika former. Eftersom ordet i sig har blivit ett modeord och även nu mera används av personer som inte gillar att man kritiserar siare och ockultism när man påpekar att de lurar folk som för tillfället är i underläge (ex av sorg eller liknande) vill jag påpeka att detta inlägg handlar om det rasistiska näthatet. De citat som är tagna från diverse suspekta sidor är inget jag står för, utan skall bara vara ett sätt för att visa hur det ser ut i nutiden med ett öppet internet där man anonymt kan vräka ur sig diverse saker utan att åtalas. (Vill dock påpeka att jag är för anonymiteten på internet eftersom den skyddar många i diktaturer, och att jag inte vet vad man skall göra om ens barns kompis utsätts för drevet mer än att prata stödjande och kanske kontakta kompisens föräldrar)

Nu börjar det

Vi kommer att lyssna på Lisa Bjurwall, (uppdatering: Nu har vi lyssnat på en mycket trevlig och kunnig Lisa. Fler borde lyssna på henne och läsa hennes bok Skrivbordskrigarna) en modig kvinna som vågar stå upp med sitt namn och berätta om näthatet och den frodande rasismen på internet. För detta mod har hon kallats diverse saker på internet. Här kommer några exempel:
*idiot" och "bör ställas mot väggen..." (dvs skjutas) och "missbrukare av hallucinogener" i kommentarsfältet till artikeln Nasrin Sjögren sågar Lisa Bjurwald i friatider.se
*Mordhot på youtube: "Gå tillbaka till skolan kommunistfitta innan jag dödar dig" och "kommunisthoror" (samma person skrev båda kommentarerna)

Hennes gymnasiebetyg, och personnummer, har kopierats och sprids på nätet av bland annat nationell.nu för att försöka smutskasta hennes kompetens. (Det är en vanlig metod att försöka trycka ner de som är mot näthatarna genom att få deras utbildning mindre värd, eller inte erkänna att man kan studera när man är vuxen också. Samma sak händer just nu med historikern Henrik ArnstadWikipedia där de försöker få honom mindre värd

(Tillägg: Medan jag skrev detta inlägg var det en som hittade min blogg och inlägget Näthat och kommentarer genom att söka på följande "pk subban Lisa Bjurwall" Det säger en del...)

Rasistiska sidor

Redan i inledningen såg ni några sidor som i mina och även Expo:s ögon klassas som rasistiska eller främlingsfientliga. De själva kallar sig "nationalistiska" (vilket är ett missbruk av det ordet eftersom man kan vara nationalist och stolt över det land man bor i utan att tycka illa om invandrare), men är högerextrema. Jag skall nu gå igenom några av dessa sidor och ge exempel på hatartiklar. Många gånger är det här på dessa sidor som drevet startar mot en tidning eller blogg:


Till att börja med tänkte jag ta upp en sida som är väldigt judefientlig och skriver på ett väldigt rasistiskt sätt. Den påpekar hela tiden vem som är jude och icke-jude, och det är Radio Islam där jag tar deras genomgång av Sveriges massmedia som exempel, men de har en hel bok som heter Judemakt.


Efter den antisemitiska sidan skall vi börja med de svenska högerextrema sidorna, och där tar jag nationell.nu som första exempel. I artikeln Robert Aschberg utlovar 10000 kronor för ”vattentäta uppgifter” om ”näthatare” har de samma typ av språk som Radio Islam där de skriver "juden Aschberg" fem gånger på 12 rader! (Jag visste inte ens om att han var jude, för det spelar ingen roll... men stöter man sig med extremhögern så blir man kallad saker) Det är en riktigt nazistisk sida som anser att Sverigedemokraterna är judevänliga och bara tjatar om muslimer, på sina sidor Fria tider och Avpixlat. Det är väldigt öppet att skriva hatiska kommentarer, men de visas bara i 7 dagar på denna sidan.


Avpixlat.se, en blogg som har kopplingar till Sverigedemokraterna skriver oftast på gränsen till det tillåtna. De fokuserar bara på invandrare och att skriva ner om personer som är mot högerextremismen. I mitt exempel väljer jag att visa hur de uttrycker sig om en anställd på Mångkulturellt Centrum i Fittja i artikeln Dömd vänsterextremist figurerar i pressen igen. Det gäller att beskriva dem så negativt som möjligt, vilket syns i denna kommentaren "...startat den lika vänsterextremistiska och åsiktsfascistiska organisationen Expo". Kommentarsfältet är fritt att läsa hela tiden, men är man "oliktänkande" (dvs inte högerextrem) så kan ens kommentarer raderas för de stör ordningen, precis som på Fria tider som jag tar upp nu.Fria tider är ännu en i raden av extrema "nyhetssidor", men denna har en ansvarig utgivare som kan få böter om man inte raderar rasistiska kommentarer till skillnad från de andra. Det hindrar dock inte sidan från att lägga sig på samma nivå som avpixlat. Det ser man tydligt i artikeln Många bilar brann i Fittja där första kommentaren ganska tydligt visar att allt är muslimernas fel: "...men resten av tyget ,  går att dra undan på underkroppen ....., för en skön natt på bönemattan..." Om inte den kommentaren är kvinnoförnedrande och rasistisk så vet inte jag vad som är det!

Jag avslutar med att visa youtube-filmen där kvinnor läser upp vad de har fått för kommentarer. Som ni har sett i min genomgång är det inget ovanligt att folk blir utsatta, inte bara kvinnor utan även män. Dock så tenderar näthatet mot kvinnor att vara grövre och anspela på våldtäkter, deras könsorgan och utseendeVad kan göras?

Det enda som kan motverka dessa negativa krafter är upplysning och att man får barnen till dem att inse att det är deras kompisar som föräldrarna hatar. Även de barn som mobbar och hatar via nätet måste man agera mot direkt (se uppdateringen i början vad som annars kan hända), och där kan skolan göra mycket.
Enligt Lisa så är det svårt att göra något och polisanmälningar hjälper oftast inte... men anmäl alltid till polisen så de får ta ställning och även ser vad som hänt. Kanske de kan se ett samband i en större helhet som enskilda inte ser.
Glöm inte ta skärmdumpar som visar vad som skrivits (ex nationellt.nu raderar ju alla kommentarer som är äldre än 7 dagar, därför är det viktigt, medan de andra kan radera kommentarer om de tror att en anmälan skall ske).
Bildas det en nätombudsman så kanske den kan hjälpa till en del, men just nu är det vilda västern där ute, så skriver ni provocerande och mot främlingsfientligheten bör ni försöka göra det under psedonym.Till Sverigedemokraterna och andra som skriver på dessa sidor

Om det nu är så att de vill skicka tillbaks invandrarna "där de kom ifrån", eller stoppa invandringen, så är det helt okej för mig att dessa "nationalister" börjar ta sitt ansvar och städar upp i Sverige!!! Det behövs många städare i det svenska samhället, och saknar man utbildning så är det ett bra jobb att börja med. Då är de välkomna till verkligheten... Eller så kan de plocka jordgubbar på sommaren för där saknas det svenskar, vilket jag har skrivit om tidigare om Jimmie Åkesson och Ingen skall lämnas utanför