onsdag 22 augusti 2012

Omskärelsekontroll i skolan

Uppdatering: Jag hittade ett ställe detta stod på nu, efter att ha läst första kommentaren. På Sabunis egen sida på Newsmill, där ni kan läsa hur hon tänker. Länk dit.

Nyamko Sabuni är på väg ut i hetluften igen när det gäller omskärelser av tjejer, kvinnlig könsstympning (läs mer om det i blogginlägget Motarbeta kvinnlig könsstympning, och på reklamen högst upp till höger)

Sist hon var det var juli 2006, samma år jag började jobba på en muslimsk friskola. Då sa hon rakt ut att man bara skulle undersöka tjejer som kommer från områden med så kallad hederskultur. Läs hela hennes debattartikel från den tiden här. Detta ledde till ett ramaskri, där Ledarsidor förkastade förslaget, de ville nog inte stöta sig med de muslimska organisationerna som skrek ännu högre om islamofobi.
Sabuni svarade den muslimska insändaren med ord som jag själv använder så ofta: Aldrig förtryck i religionens namn

Vad ledarsidorna och de muslimska organisationerna "glömde bort" då, men som Sabuni ville lyfta fram var de stackars tjejer som får delar av sina könsorgan bortskurna utan bedövning för att de inte skall njuta av att ha sex. Var var debatten om vad vi skulle göra istället för att motverka detta avskyvärda brott?

Dagens Sverige

Nu har detta avskyvärda brott avslöjats i Sverige och två föräldrar döms till tre års fängelse för att ha stympat sin treåriga dotter.

Nyamko Sabuni ger sig återigen ut på sitt korståg för kvinnor och mot kvinnoförnedringen, genom att på TV4 säga att alla tjejer bör underlivskontrolleras av skolhälsovården (dvs inte bara "hederskultur-tjejerna"). Då kommer man att hitta de flickor som har stympats och det kanske även kan avskräcka föräldrar från att göra det.
Enligt Sabuni så bör det inte vara något problem att göra undersökningen, eftersom man redan undersöker alla killars könsorgan för att se om testiklarna har åkt ner till pungen. Genom att alla tjejer skall göra det kommer hon även bort ifrån att peka ut en viss grupp, även om alla vet att detta övergrepp görs i västafrika och det därför är de som kommer därifrån som risker att utsättas för det.

Jag är tudelad till hennes förslag. När man upptäcker det så är det för sent, det har skolhälsovården rätt i, och att det därför måste informeras mycket om det för att mota Olle vid grind. Men skall man bara låta det vara när det redan har hänt då?
Nej, man måste hitta det för de föräldrar som har gjort det med ena dottern kommer säkert att göra det igen med nästa dotter med om de inte stoppas. Det är allas skyldighet att hjälpa småtjejerna som inte kan skydda sig själva.

Ja, jag är man och det har säkert många en åsikt om. Alla tjejer kommer att få ligga i undersökningsstolen flera gånger under livet. När en sådan undersökning görs på skolan (med alla tjejer) så hoppas jag att den görs utan att någon förälder är med. Då får skolhälsovården en möjlighet att prata med alla tjejer på tu man hand om mens, sex, abort, preventivmedel och bortgifte. Det finns så mycket annat som kan komma fram i en sådan situation när barnen vet att de träffar någon som kan hjälpa dem och som de annars inte hade vågat gå till.

Så, Nyamko Sabuni, 2006 var jag emot dig, men nu har jag tänkt efter och sett så mycket onödigt lidande.
Barnen är det bästa vi har, det bästa samhället har. Ibland måste man tyvärr skydda dem för sina egna föräldrar. Det handlar om kärlek till sin nästa!


1 kommentar:

  1. Ett svar på en annan sida till mitt blogginlägg:

    Sabuni talar om att underlivskontrollen ska vara "obligatorisk", vilket innebär att det alls inte är som undersökningen av unga pojkar (och inte heller som majoriteten av all sjukvård). Med få undantag är sjukvård frivillig i Sverige. Det gäller också undersökningen av killars testiklar. Undantagen är allvarlig psykisk störning för vilket man antingen döms till vård (rättspsykiatrisk vård) eller där det till följd av störningen föreligger en överhängande risk att man skadar sig själv eller andra, att det föreligger ett oundgängligt behov av slutenvård och att man motsätter sig frivillig vård, samt vård för att påvisa eller hindra spridningen av vissa smittsamma sjukdomar som klassas som samhällsfarliga (t ex HIV), där man själv genom sitt beteende riskerar att sprida smittan. Rättsmedicinsk levandeundersökning får utföras mot den undersöktes vilja om denne är misstänkt som gärningsman, men inte om vederbörande är brottsoffer. Här pratar vi om en tämligen integritetskränkande undersökning som vid behov ska utföras mot den undersöktes vilja, oavsett om det finns konkreta grunder för att misstänka något brott.
    Argumenten som framförs av förespråkarna (det har ju varit en viss debatt på t ex Newsmill och dylika sidor, även om jag håller med dig om att jag hade förväntat mig mer) bygger mest på halmgubbeargument (att vara mot tvångsundersökningar av tjejers underliv tolkas som att man är för könsstympning, trots att ingen av dem jag läst som är mot dessa tvångsundersökningar gör det för att de skulle vara för könsstympning), logiska felslut (att motstånd mot Sabunis förslag avfärdas om man inte kommer med något annat förslag istället, vilket är irrelevant. Det är fullt möjligt att en tes är dåligt underbyggd utan att det för den skull finns en alternativ tes. Om jag skulle förslå att utrota AIDS genom att samla ihop alla HIV-smittade i världen och gasa ihjäl dem, så skulle det vara ett dåligt förslag även om den som kritiserar mig för det inte hade någon egen patentlösning på HIV/AIDS-problematiken att presentera. På samma sätt är det fullt rimligt att vara emot Sabunis förslag utan att varesig vara för könsstympning eller kunna presentera en egen patentlösning på problematiken) och argument som visserligen må vara sanna i sak men som är irrelevanta (att skolsköterskorna pratar om mens och preventivmedel med elever, inklusive vid enskilda samtal, är fullt görbart utan att man också tvångsundersöker deras underliv, vilket du implicit tycks vilja antyda i ditt blogginlägg).

    Som sagt, det har till stor del saknats debatt om detta. Jag tror egentligen inte det beror på att Sabunis uttalanden skulle vara ointressanta, som på det faktum att vårt tredje största (i opinionsmätningar) parti faktiskt är ett parti som för så lite som 20 år sedan gick runt och skanderade "Lasermannen! Skjut för att döda!". Jag tror helt enkelt att det är så illa att sådana här förslag inte ses som särskilt kontroversiella.

    SvaraRadera