måndag 13 augusti 2012

Avpersonifierande nummer

Som lärare har jag fått utökade uppgifter under de 15 år som jag jobbat.

Nu för tiden måste vi skriva individuella utvecklingsplaner om varje elev, och följa upp dem kontinuerligt. Det är bra, för då får alla det som de behöver i undervisningen och den sociala utvecklingen (eller de får möjligheten att få det). Var vi lärare fått mer i lön för det? Nej! Det skall baa göras "för elevernas bästa"!

Personliga assistenter

Idag läser jag i tidningen om Lars som förlorar en stor del av sin rätt till personlig assistent. Detta för att han kan göra vissa saker som står i Östermalms stadsdelsnämnds regler. "Han kan tugga sin mat själv"...

Han har visst "hamnat mellan stolarna" i två olika system, skyller de som bestämmer på. Stadsdelsnämnden i Stockholm, och försäkringskassan.

Då undrar jag, eftersom detta enbart handlar om att spara pengar: Var tog den individuella utvecklingsplanen vägen för de äldre? Får de som bestämmer mindre i lön nu när de inte behöver träffa de som söker hjälp, eller får de behålla lönen (och då blir det mindre i besparingar)? Tror inte det.

Det är såhär det blir i ett land där personer avpersonifieras genom att få ett nummer. Personnumret är bra för att hålla kontroll i register, det har jag inget emot. Problemet är när myndigheterna som skall bestämma över våra liv och bedöma hur mycket hjälp vi behöver avpersonifierar besluten till nummer på personen och paragrafer i deras papper, då blir det farligt!

Vi har sett det förr under 1940-talets Tyskland med nummer på folk som man inte ville röra (fast där var det mycket värre), det får inte gå så långt här i Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar