onsdag 13 juni 2012

(S)ommarskola eller lovskola

Uppdaterad med brevsvar i slutet
....................

Socialdemokraterna skriver i DN debatt idag att de vill korta ner sommarlovet för de elever som inte uppnår målen under skolåret. På detta sättet skall de få mer chans att uppnå målen genom att ha professionella lärare som hjälper dem i upp till 20 dagar extra. 20 dagar extra?
SvD tar upp det under rubriken "Sommarskoletvång för betygslösa", medan aftonbladet ser det som ett straff för lågpresterande elever...

Det är bra att S försöker bry sig om eleverna, men har de glömt bort lärarkåren i detta? Kåren går på knäna av den tunga arbetsbelastningen och fler och fler lärare beslutar sig för att lämna yrket och göra annat, som jag skrev på min engelska blogg, med exempel. Är det då klokt att lägga på mer arbete på de som än så länge orkar vara kvar? Senaste veckan har en del lärare börjat visa hur de mår för utbildningsminister Jan Björklund genom att följa denna länken från lärarsidan Lektion.se där man just nu diskuterar detta. Mitt brev i sin helhet, som skickades 10 juni på kvällen, publicerar jag i sin helhet nederst i detta blogginlägg.

Mitt förslag

Jag har ett annat förslag för att få fler att klara grundskolan, och det bygger på friskolan DiStras koncept:
Att läsa in vad man har missat efter ett år är inte klokt, för då har man ju redan hunnit glömma så mycket. Det är bättre att utnyttja den tid som finns under terminen. Inför loven görs en genomgång av alla elever, samtidigt som man skriver omdömen till utvecklingssamtalen. De elever som inte har uppnått målen under den gångna perioden blir då kallade till att ha skola under höstlov och sportlov (3 dagar var) och 3-4 dagar innan terminsavslutningarna. Dessa dagar är obligatoriska och ingår i den undervisningstid som redan är ålagd lärarna och eleverna (194 dagar). För de elever som har uppnått målen, och om föräldrarna godkänner det, är lediga under dessa dagar. Man kan om man vill se det som att de får en morot i form av extra ledighet, vilket gör att väldigt många som i vanliga skolor inte skulle nått målen till betygssättningen jobbar väldigt bra i slutet och lämnar in alla sina uppgifter!

De elever som går på lovskolan får då möjligheten att ha extra undervisning i mindre grupper med sina egna lärare i anknytning till de avsnitt de hade problem med. De slipper vänta att lära sig moment i matte som resten av året bygger på tills årets slut. Samtidigt så handlar det om en ordningsfråga eftersom eleverna redan känner lärarna så blir det lugnare än om man för ihop många skoltrötta elever från olika skolor i en klass med en för dem okänd lärare.
Lärarna tjänar med på det eftersom de kan lyfta eleverna och få bättre kontakt med de svaga eller skoltrötta, och inför betygssättningen får man mer tid till att fundera på de knepiga betygen

Skolavslutningen på sommaren blir inte senare för de som inte uppnått målen, utan tvärtom så slutar DiStra skolor tidigare än andra skolor (ca 1-2 veckor) beroende på att de har haft undervisning under loven!


Mitt brev till Utbildningsministern


Hej Jan (eller den assistent som läser detta)

För snart två år sedan slutade jag jobba som lärare.
Det berodde på flera olika saker. Jag funderade länge på det eftersom arbetsbelastningen hade ökat så mycket att jag inte hade tid med min egen familj längre, men det som var droppen var när jag först blev mordhotad och lite senare biten av en elev.
Då fick jag nog och tänkte: "Jag arbetar för att kunna vara med min familj, men när arbetet tar all min tid så är det fel." Istället för att vara sjukskriven (och få fina pengar i sjukpenning) för att ha "gått in i väggen" började jag ta studielån och omskolar mig nu till ingenjör.

Jag förlorar mycket ekonomiskt på det, och det gör samhället med. Fler och felr slutar jobba för att de inte orkar (och lönen är på tok för liten).

Vad tänker ni göra åt detta? Vänta tills skolan har kraschat helt?

Jag har skrivit ett blogginlägg om detta (på engelska) som berättar min och en del fd kollegors historier (från olika skolor). Läs det gärna:
http://harald-english-karlstad...

MVH
/Harald

Svar från departementet


Hej Harald!
Jan Björklund tackar för ditt brev. Han har bett mig, som medarbetare i den politiska staben, att svara på det.
Det är mycket tråkigt att höra att du varit tvungen att sluta att arbeta som lärare. Det finns en rad problem med läraryrket; arbetsbelastningen är ofta för hög och lönerna för låga. Lärarnas huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap och att leda undervisningen. Det är därför mycket angeläget att den administrativa bördan inte blir för tung, vilket tyvärr ofta är fallet idag. Alltsedan sedan 90-talet, då skolan kommunaliserades och en mängd administrativa uppgifter flyttades från centrala myndigheter till kommunerna och de enskilda lärarna, har läraryrket präglats av ökad administration och byråkrati. För att komma till rätta med dessa problem utreds nu hur en del av byråkratin ska rensas bort, och en del av dessa förslag kommer att vara färdiga innan utgången av detta år. 
En annan viktig reform som är på gång är införande av fler karriärsteg inom läraryrket, för att duktiga och ambitiösa lärare ska premieras i större utsträckning än idag. Ett annat problem är som sagt att lärarlönerna är för låga och löneutvecklingen är för dålig, vilket även bidrar till att alltför få studenter väljer att studera till lärare. Eftersom skolan står under kommunalt huvudmannaskap, och kommunerna således är lärarnas arbetsgivare, är det i slutändan kommunernas ansvar att se till att lärarnas löner höjs. Det regeringen kan göra är att skapa förutsättningar för höjda löner, och det har bland annat gjorts genom införandet av lärarlegitimation och det kommande införande av karriärsteg för lärare.
En annan reform som skulle bidra till att höja läraryrkets status och skapa förutsättningar för höjda löner, är ett återförstatligande av skolan. Detta är något som Folkpartiet vill göra, men tyvärr är det inte en åsikt som delas av övriga regeringspartier. Folkpartiet arbetar ständigt för att ändra på detta, men så länge det inte finns en majoritet i riksdagen för det kan det  inte bli aktuellt med ett återförstatligande. Under året kommer dock en utredning om kommunaliseringens effekter att tillsättas, och beroende på vad den utredningen visar kan det eventuellt komma att ske förändringar.
Med vänliga hälsningar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar