måndag 17 september 2012

Gymnasiestudenter på högskolan?

I SvD, Brännpunkten, skriver tre högskolerektorer från glesbygden, Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet,  att de skulle vilja öppna upp nätbaserade kurser för "duktiga gymnasieelever".

Är det så klokt? Några kommentarer tycker inte det, men har de tänkt efter? Jag tror inte att dessa personer som är negativa verkligen är så insatta själva.

Grundskolan-gymnasiet

Som det är nu så kan man på vissa skolor börja läsa gymnasiekurser i ämnen som man har tentat av redan på det som kallas högstadiet. Detta för att eleverna inte skall bli hämmade i sin kunskapsutveckling. Detta har varit positivt för dessa elever. Även om jag själv personligen har haft svårt att hitta gymnasieskolor som går med på det så ser jag stora fördelar där.

Gymnasiet-högskola

Redan nu så finns det olika samarbeten mellan högskolor och gymnasieskolor, men dessa kan inte alla komma åt på grund av att de bor för långt bort från högskolan. Dessutom så får man inte några poäng för de kurserna utan måste ändå läsa in det efteråt. Vad är då vitsen kan många tänka.

Förslaget ur mitt perspektiv

Förslaget är då utmärkt, att låta gymnasieelever läsa nätbaserade kurser, om de har uppnått rätt nivå i ämnet. Rent praktiskt hur det skall lösas får andra lösa, men att se inrapporterade slutbetyg i ex historia eller kemi kan inte vara svårt. Dessa elever går sista året på gymnasiet och har då läst minst en kurs i Ma, Sv eller eng och har då betyg i dem (saknar de betyg i de ämnena så får de inte gå...)

Elever som har viljan och förmågan skall inte stoppas av byråkratiska gränser som inte gör någon nytta!
Släpp eleverna loss i sin kunskapstörst! 

Samhällsekonomi

Rent samhällsekonomiskt bör det vara bättre med eftersom gymnasieeleverna inte får ta studielån, vilket gör att de kanske kan bli klara tidigare och har mindre lån och blir tillgängliga på arbetsmakrnaden tidigare!

Alla är vinnare (och det är inget som stör de svaga eleverna eftersom inte resurser tas från den befintliga undervisningen)!!!


Medan man väntar på besked kan man alltid fördjupa sin kunskap på de fria kurserna på Wikiversity (Det finns tyvärr inte så många bra svenska än, men förhoppningsvis kommer arbetet igång snart. Se fler på den engelska länken.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar