söndag 9 december 2012

Evolution/skapelseberättelse - Frångår läroplanen!

När jag läste artikeln Psalmsång och skapelseberättelse får kritik av Skolinspektionen i tidningen Dagen blev jag rädd. En artikel som även SVT tar upp.

Där står det att det sker psalmsång i skolan och att evolutionen likställs med skapelseberättelsen ur Bibeln. Rektorn hänvisar till att de flesta i skolan går i söndagsskolan och därför kommer det många frågor om vad som sagts där.
Den skola jag skriver om är Malmbäcksskolan i Nässjö, en kommunal skola i en frireligiös bygd (enligt rektorn). Skolinpektionens rapport om skolan finns här, och där står en hel del om småsaker som skall rättas till (så är det på alla skolor, inget konstigt med det), men även om de saker som artiklarna skriver om.

Jag förstår mycket väl Skolinspektionens kritik när en skola inte följer skolverkets riktlinjer i denna fråga. Risken är stor att eleverna inte alls får lära sig ordentlig vad evolutionen, big bang, dinosaurierna mm är enligt vetenskapen. Risken är stor att man försöker följa kreationisternas och intelligent designs olika devis. Läs bara denna länken om hur en kreationistisk lärobok i USA ser ut. Skrämmande. Får inte eleverna lära sig korrekt om vetenskapen är det inte konstigt att så många personer numera tror på jorden undergång 21 dec 2012 och andra konstigheter (och hela tiden tvivlar på att vetenskapen gör va de kan för att förbättra det för oss).

Själv har jag jobbat på en muslimsk religiös friskola och där hade jag inga problem med att ta upp evolutionen, big bang, sex och samlevnad och allt vad vetenskapen säger. Därför ser jag inte hur rektorn (som jag annars skulle ha försvart med tanke på hur kort tid han hade jobbat där) kan försvara sina lärare och säga som han gör i artikeln. Vi pratar ju inte om en religiös friskola utan om en kommunal som skall vara neutral vad det gäller religion! Undrar om de har några elever med annan tro än kristendom, och hur de i så fall blir bemötta om allt skall handla om söndagsskolan...

(Sedan får barnen gå på fredags, lördags eller söndagsskolan och lära sig om olika gudar och hur man skall uppföra sig. Det är deras fritid. Låt oss bara hoppas att de lär sig att respektera varandra och att kvinnorna är lika mycket värda som mannen. Jesus gjorde det ju bättre för kvinnorna som visade att de inte var "orena" för att de hade mens (Matteus 9:18-) och gjorde dem till jämlika männen. Hoppas att de inte får lära sig som den kristna högern i USA lär ut att de skall vara underdådiga mannen...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar