torsdag 27 september 2012

Muezzein i Sverige? Nej tack!

Muezzein, så kallad böneutropare, i Sverige. Det kan tyvärr bli verkligheten om politikerna i Botkyrka kommuns kommunfullmäktige är för fega och inte vågar stå upp för religionsfriheten. Jag har skrivit om detta innan på engelska här.

Följande blir kanske en verklighet i Fittja (Översättning tagen från en kommentar i KT:

"Allah är större" x3
"Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Allah" x2
"Jag vittnar att Muhammed är Allahs profet" x2
"Kom till bön" x2
"Kom till frälsning" x2
"Allah är större" x2
"Det finns ingen gudom utom Allah" x1


Enligt tidningarna har samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka tagit bort det gamla förbudet att man inte fick ha böndutrop från moskén i Fittja. Stefan Dayne, Kristdemokraterna, har helt rätt i sin kommentar när han säger till tidningarna att de andra partierna är för fega för de vill inte tappa väljare. Ismail Okur, ordförande i Islamiska föreningen i Botkyrka anser dock att detta är ett bra beslut och att de nu "äntligen får religionsfrihet". Jag tror han har missförstått begreppet, även om han har bott hela sitt liv här (vilket han påpekar).

Religionsfrihet

Religionsfrihet är att man skall ha rätt till att utöva sin religion. Det finns ingen som har hindrat honom från att göra detta. I religionsfriheten ingår ÄVEN att man skall ha rätt till att inte ha en religion. Det betyder att Kristna, muslimer, ateister, agnostiker, judar mm skall kunna leva tillsammans och inte behöva bry sig om den andres religion/icke-religion. För mig som inte är muslim är det ett hån att de skall börja proklamera muslimska böner via högtalare ut över Albysjön. Jag har aktivt gjort ett val att inte vara muslim, då skall jag även i det aktiva valet få slippa höra det. Då är det religionsfrihet!

Flykt från förtryck

Många av de personer som bor i Fittja har flytt från ett religiöst förtryck i sina gamla hemländer. För dem är böneutropet samma sak som förtryckarnas skrik. För dem är böneutropet lika med tortyr och mardrömmar om att Religionspolisen skall komma och låsa in dem.
För många kvinnor är Böneutroparen symbolen för de som har förtryckt dem och tvingat dem att bära slöja och låsa in sig i husen, och även i vissa fall tvingat dem att täcka sina ögon (för att de "var för fina"). Det har jag skrivit om i posten Muslim men, cover your eyes!

Är det detta som politikerna i Botkyrka vill straffa alla icke-muslimska Fittjabor med? (och det finns MÅNGA muslimer som inte vill ha böneutrop heller. Läs bara om Imamen Abboud Sleiman i Karlskrona som anser att det är helt fel att ha det i Sverige. Det betyder att det inte bara är icke-muslimer som är emot, utan även muslimer.

Kyrkklockor då?

Det är en stor skillnad mellan kyrkklockor och muezzein. Kyrkklockorna har ett budskap, de ringer in. Det är riktigt, men böneutroparna de SÄGER ett religiöst/politiskt budskap, vilket Stefan Dayne mycket riktigt påpekar.
Sedan är det faktiskt så att många nya kyrkor inte har några kyrkklockor, det ser man till exempel på en annan kyrka i Botkyrka. Hallundakyrkan ringer inte in. De sätter ut en skylt "Välkommen in på högmässa" på svenska, engelska eller urdu.


Glömt klockan?

Att sedan försöka säga att "det är en bra sak för de som glömt klockan, det är en bra påminnelse", vilket Ismail Okur säger hade blir lite komiskt. Handlar det inte om troende muslimer här, och inte ett gäng trötta tonårselever som inte vill gå på lektionen? "Öh, jag hade glömt klockan, är det nu vi skall be?" är det så det brukar låta, eller hur skall jag tolka den kommentaren? "Jag har hört så många undanflykter från att gå på lektioner, men att en muslim skulle behöva bli påmind att be...då tror jag inte att den verkligen är intresserad av att be. Ismail, glöm inte vad det står i koranen:
Bön och fasta skall vara mellan dig och Allah och inte mellan dig och dina föräldrar (eller någon annan person som försökr förtrycka dig), för då är det inte giltigt i Allahs ögon. All typ av försök att tvinga någon till att tro gör att den personens böner och fasta är ogiltig.
Så om någon är så ointresserad att ni måste tvinga den in i bönelokalen för att be då är ni nog fel ute.

Uppdatering
Jag vill påpeka att jag mailade till högsta hönset i Botkyrka kommun, dvs kommunalrådet, om detta, och bifogade min engelska blogg när det var uppe sist. Som en god politiker så lät han bli att svara en av sina potentiella väljare. Det är över ett halvår sedan och jag vet att han inte vågar svara, även om det är hans plikt att göra det (eller hans sekreterare). Det är en del av det offentliga ämbetet, och om skolministern har tid att svara mig på ett mail hur kommer det sig att inte en kommunalpolitiker har det? Dåligt och fegt är vad det är!

1 kommentar:

  1. Det beror på vilket land kommer ifrån. De som kommer från Iran t ex jag förstår dem. Ingen förklarade rätt religion till dem och däremot var tvingades mäniskor att vara religiösa på ett felaktigt sätt

    SvaraRadera