lördag 15 december 2012

Sektskolor och hemundervisning

Europarådets rapportör Rudy Salles kritiserar det svenska friskolesystemet för att vara öppet för att sekter skall kunna starta och driva friskolor. Enligt mig har hon fel! Man skall inte kritisera friskolesystemet, utan hela systemet. Detta anser jag efter att nyligen ha läst om den kommunala skolan i Nässjö, Malmbäcksskolan, som fick skarp kritik för sitt införande av kristendomen i biologiundervisningen. De följde säkert läroplanen, till viss del, men drog in religionen på ett sektistiskt sätt (verkar det som) i undervisningen.

Friskolor
Visst kan sekter starta skolor i Sverige. Scientologerna har ju startat dagis, Livets ord har en skola liksom Södermalmskyrkan. Alla tre kända för att vara sektaktiga samfund. Sedan finns det även muslimska friskolor och Waldorfpedagogik...

Det är allvarligt om det inte sker neutral och vetenskapligt upplagd undervisning i dessa skolor. Det som är mest skrämmande är ju den punkten som Livets ords skola försökte sopa under mattan som en bagatell "de fick betyg i kristendomen, men det fick man ju tills nyligen"... (Nyligen är inte nu eller nyss), och det skall man känna till om man driver en skola. Jag kommer ihåg hur de kämpade för att ändra det på den muslimska skolan jag jobbade på för att de visste att om de inte rättade sig direkt efter nya lagen så skulle de få kritik...
Alla dessa skolor är ett vapen i kampen för att indoktrinera barnen och inte ge dem en chans att lära sig om andra religioner, eller grenar av sin egen, och särskilt inte om evolutionen, som enligt dem kan vara skadligt för barnen. Men vem är värst, de uppräknade ovanför eller Opus Dei som skulle starta något skolliknande...

Men dessa skolor blir i alla fall kontrollerade och det ganska grundligt när det väl sker. Skulle sedan skolan bli anmäld till skolverket (vilket har hänt med den muslimska friskolan jag var på) så står de vid dörren på morgonen och vill titta på alla papper så att det verkligen är bra. De intervjuar även elever. Då kommer det fram om skolan har undervisat fel eller inte (inget kom fram vid den muslimska friskolan), vilket märktes på den kommunala Nässjöskolan på en rutinkontroll.

Hemundervisning

Hemundervisning däremot är ett gissel för att behålla barn i sekter, vilket statssekreteraren på utbildningsdepartementet påpekar kan vara en ett sätt för sekter att undervisa.

Hare Krishna

Han har så rätt så. När jag gick på lärarhögskolan så var jag med om att göra ett arbete som hette Hur fungerar en skola i ett slutet religiöst samfund. Där besökte vi Hare Krishnas "skola" utanför Järna i Södertälje (tidigt 90-tal).
De utnyttjade möjligheten att ha hemundervisning, och använde lagen genom att hänvisa till religion och sa:
"Kan inte den svenska staten garantera att våra flickor inte blir kära i svenska pojkar så får inte våra barn gå till en svensk skola".
De hade även rivit ut alla sidor ur NO-böckerna som handlade om sex och samlevnad och evolutionen för "Det är ändå inte sant", och barnen fick lära sig en ny Bagvadgithavers om dagen, och dess betydelse...
På den anonyma frågan (enkät) Vem är du kär i? svarade nästan alla Krishna, men en svarade "Krishna, fast egentligen i killen som sitter längst bak i salen"

Hemundervisning i Sverige... om de fortfarande håller på med "hemundervisning" där vet jag inte, men jag vet att de barnen flyttade ofta mellan länder för att inte få rötter i något land för att undvika att de skall söka sig till något annat.

Hemundervisning förbjuden, nästan

Två Kd riksdagsmän blev upprörda över att man inskränkte rätten till hemundervisning i Sverige, och skriver att folk emigrerar från landet för att kunna fortsätta med hemundervisning. De hänvisar till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 2 ”vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” (min fetmarkering)
Wow, jag är religiös och tror inte på evolutionen, därför tar jag mig rätten till att undervisa mina barn hemma så att de inte får lära sig något om den...
De hänvisar sedan till en ultraortodox judisk familj i Göteborg som faktiskt har fått rätt av kammarrätten i staden att ha hemundervisning. Ett beslut som jag definitivt inte stödjer. Undervisning om ens religion hör inte hemma i skolan. Det skall göras på fritiden (Dock är ämnet religionskunskap viktigt i skolan för att man skall känna till de stora religionerna och på det sättet minska segregationen och främlingsfientligheten- allt för att få folk att förstå vart främlingsfientligheten leder oss, dvs Sverige demokraterna mm)

Självklart finns det några som kan undervisa sina barn på ett bra och neutralt sätt, och jag kan se ett behov om man bor långt ut på landet i tex norra Sverige och har flera mil till skolan. Men risken när man vill göra det av enbart religiösa skäl är att det inte blir fullgod undervisning. Det kommer då istället att bryta en konvention som är viktigare än Europakonventionen, som är viktigare än några extremreligiösa föräldrar, och det är barnkonventionen som skall skydda barnens rättigheter (både mot kroppslig stympning av könen). Är det inte barnens rättigheter att få lära sig om andra religioner, kulturer och framför allt vetenskapen? Skall vi inte värna om barnen?

Vi måste kämpa för barnens bästa och inte föräldrarnas bästa. Barn som uppfostras och lär sig extrema yttringar riskerar att bli farliga för samhället, spelar ingen roll om det är judiska, muslimska eller kristna barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar